Wikia


Yizaki is een stad in het westen van het Aarderijk gelegen waar de Huo-rivier en de Eti-rivier elkaar ontmoeten. Ooit was dit een van de belangrijkste handelsplaatsen ter wereld. Yizaki bracht goederen uit heel het Aarderijk bij elkaar en verkocht dat aan de andere naties.

De rijke stad werd goed beschermd door een hoge muur, de wilde Eti-rivier en een leger aan elitekrijgers. Het fort dat de stad overzag, was nog nooit verovererd. Yizaki was de buffer voor Ba Sing Se, maar tegelijkertijd waren ze ook elkaars beste handelspartners.

Toen Vuurheer Sozin met de oorlog begon, trachtte hij ook zo snel mogelijk Yizaki te veroveren. De geruchten over de rijkdommen in de stad waren ook in de Vuurnatie bekend. Yizaki was ondanks de overmacht van de Vuurnatie te sterk om met geweld veroverend te worden.

In de drie jaren die er volgde, besloot Sozin de stad uit te hongeren. Hij sloot iedere lijn naar Yizaki af en legde daarmee het grootste gedeelte van de handel stil in het Aarderijk. Ook liet hij saboteurs het drinkwater vergiftigen en werden er dode dieren over de muren gegooid om ziektes te verspreiden. 

Sozins geduld werd beloond. Na drie jaar gaf de machtige Aarderijkstad zich over. De helft van haar bevolking was verhongerd, vergiftigd of geveild door de ziektes, de nog levende helft kon nauwelijks meer op zijn benen staan van de ontberingen die ze hadden moeten ondergaan.

De overlevenden werden gevangen genomen en tot slaaf gebrandmerkt. Zij werden aan de soldaten en de kolonisten verkocht die in Yizaki een bestaan op wilde bouwen. De bezittingen van de inwoners van Yizaki hadden meer dan genoeg waarde om de hele belegering te vergoeden.

Sozin stelde een gouverneur aan die de stad in zijn plaats zou regeren. De eer viel ten beurt aan de familie Yonglin. De oorog had echter een einde gemaakt aan de handelspositie van Yizaki. Geen enkele Aarderijkstad wilde nog met het gevallen Yizaki handelen, hetzelfde gold voor de Waterstammen.

Dit was niet Sozins plan geweest. Zijn woede reageerde hij af in de omliggende gebieden. Yizaki werd een militaire stad, terend op zijn reserves uit betere tijden. Gouverneur Gommu Yonglin, zoon van de man die Sozin als eerste aanstelde voor deze positie, had een betere handelsgeest dan zijn vader.

Hij liet de slaven van Yizaki wat meer vrijheid en stond ze toe te handelen met de recent gestichte stad Mikazi. Onder het bewind van Gommu begon Yizaki weer winst te maken. Azulon twijfelde er dan ook niet aan de man te vervangen, nadat Sozin was overleden.

Gommu zorgde er wel voor dat hij het goed had. Geruchten gingen dat hij er een harem op nahield van dertig vrouwen en zich regelmatig vergreep aan de slavinnen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki