Wikia


 • Zonder civilisatie Voor 100 vT: Tetra was een wereld waar vele gevaarlijke roofdieren leefden en het klimaat was verschrikkelijk. Het Terravolk was meer bezig met overleven dan nadenken.
 • Eerste vorm van civilisatie 100 vT-95 vT: Een klein groepje Terramannen vond de berg en ontdekten dat ze daar veilig waren voor de roofdieren. De eerste vorm van Civilisatie ontstond, vooral bestaande uit jagen. De huizen van toen der tijd waren meer grotwoningen
 • Ontstaan van Agricultuur 95 vT-87 vT: Een Terraman met de naam Ter-Sha-Fi ontdekte dat je bepaalde planten kon laten groeien door middel van agricultuur. De agrarische tijd was geboren.
 • De eerste stad 87 vT-84 vT: De nederzitting ontwikkelde zich tot een stad.
 • Begin van het Go-Ra tijdperk 84 vT: De eerste Opper-terraman, met de naam Ter-Go-Ra was gekozen onder zijn leiding werd er een stadsmuur gebouwd. De stad kreeg de naam Sha-Go, vernoemd naar Sha-Fi en Go-Ra
 • Hoogte punt van het Go-Ra tijdperk 82 vT: De stadsmuur was klaar. De Agricultuur was dusdanig verbeterd dat ze een landbouwoverschot hadden, de bevolking werd voor het eerst geteld op 340 terramannen. Na aanleiding van een onbekend incident werd er een Terra-zei opgericht, een soort van soldaten, die terramannen beschermden.
 • Dood van Ter-Go-Ra 81 vT: Door een aardbeving in het noorden sloegen allemaal (roof)dieren op de vlucht. Uiteindelijk werd door een horde Terashu's een gat in de stadsmuur gebeukt en de op hol geslagen dieren zorgden voor de dood van vele bewoners, hieronder stierf de Opper-terraman. De oogst was platgewalst door de op hol geslagen beesten. De bevolking was gedaald naar 60 terramannen.
 • Herbouwing 81 vT-72 vT: Het herbouwen van de stad ging heel traag. Omdat bijna gehele Terra-zei, die bestond uit de sterkste mannen waren gedood door de op hol geslagen dieren, alleen Ra-Gar, Qin-Mer en Ku-Wor waren de overlevenden. Veel van de eerst op hol geslagen roofdieren bleven rond de stad, wat lastig was voor de bewoners. Er zijn in totaal 4 nederzettingen gemaakt, die allemaal zeer snel door de roofdieren (of door brand) werden weggevaagd. Uiteindelijk hield Sha-Go III stand en groeide weer uit tot een kleine stad.
 • Begin en einde van Za-lin's tijdperk 72 vT-71 vT: Uiteindelijk werd de tweede Opper-Terraman gekozen, Ter-Za-Lin. Onder Za-Lin's leiding groeide de stad en werd hij welvarender. Het hoofd van de Terra-zei beter bekend als Ra-Gar had echter een hekel aan hem en pleegde een coup. Za-Lin werd gevangen genomen en geketend aan een kleine steen. Ra-Gar gaf daarna het bevel aan de Terra-zei om een grote rots omver te duwen die Za-Lin plette.
 • Begin van Ra-Gar's tijdperk 71 vT-68 vT: Hierna eiste Ter-Ra-Gar de macht op, enkelen gingen er tegen in, maar omdat hij het hoofd was van de Terra-zei en ook heel sterk was gebouwd, leidde dit alleen tot executies of verbanningen. Ra-Gar behandelde iedereen behalve de Terra-zei als slaven en liet ze wapens, vooral speren, maken. Ra-Gar hernoemde de stad naar Ra-Gar-Gea, Gea was toen het woord voor "Rijk" en kort daarna veranderde hij de naam van Terra-zei in Ra-Gar-zei. Hij liet een standbeeld van zichzelf maken zo hoger dan drie Terra-mannen die op elkaar zouden staan. Daarna werd ook zijn eigen naam van Ter-Gar-Ra naar Krya-Ra-Gar veranderd. Ra-Gar hield zo van soldaten dat hij heel veel soldaten toeliet in de Ra-Gar-zei, uiteindelijk liet hij deze in tweeën splitsen, zo kwam er de normale zei en de elite zei. Ku-Wor kreeg de leiding over de normale zei.
 • Hoogtepunt van Ra-Gar's tijdperk 68 vT-67 vT: Naar aanleiding van een roofparty van een abnormaal grote Gor-Ro-Gan liet Ra-Gar een nieuwe muur te maken, hij liet iedereen, behalve de elite soldaten van de Gar-Zei aan de muur werken. Hij liet zijn volk daarna er een diepe gracht eromheen graven. Op Ku-Wor's voorstel werden deze grachten volgeplaatst met stalagmieten, die afkomstig waren van een grot in de buurt. De stad had 3 poorten. Door de versterkte verdediging was er bijna geen last meer van wilde dieren. Ra-Gar liet daarna zijn huis ombouwen tot een soort Kasteel.
 • Ra-Gar - Qin-Mer Oorlog 67 vT-66 vt: Qin-Mer, die door Ra-Gar uit de stad was verbannen verklaarde de oorlog aan Ra-Gar. Qin-Mer was de leider van de Bannelingen, beter bekend als de Sha-Go's. Ze werden geholpen door twee naburige stammen, de Twy-muo en de Zan-kwu. Ze vielen twee poorten continu aan en de Zan-Kwu, die zeer ervaren was met dieren, liet dieren zo op hol slaan, dat ze de stadspoorten in renden. Ra-Gar die alleen maar offensief was, stuurde de Ra-Gar-zei soldaten op het open velt. Maar ze waren geen partij voor de sterke krijgers van Twy-muo. Ku-Wor, de leider van de Ra-Gar-zei besloot zich over te geven en hielp ze met de aanval op de stad. Uiteindelijk konden ze via de zuidelijke poort binnenkomen en bereikten ze Ra-Gar's kasteel. Ra-Gar, was woedend en pakte zijn knotsen en slachtte iedereen af die hij tegenkwam, vriend of vijand. Zelfs de sterke Twy-muo krijgers werden zonder moeite gedood. Uiteindelijk bedacht Qin-Mer een tactiek om Ra-Gar te verslaan. Ze lokte hem naar een berg en rolden daar een steen op af terwijl Ra-Gar aan kwam stormen. De steen kwam hard aan, maar alleen zijn rechterarm was verbrijzeld. Zelfs met de knots van zijn linkerarm kon hij nog aardig wat slachtovers maken, waaronder het opperhoofd van de Zan-kwu stam. Uiteindelijk kon een Zan-kwu vanaf zijn dier een speer gooien, wat recht door Ra-Gar's hard ging. Ra-Gar, die nu stervende was bleef niet opgeven en gaf zijn laatste adem aan het wurgen van Ku-Wor. Het eerste dat het volk deed was het standbeeld van Ra-Gar vernietigen, door er een rots tegen aan te rollen en daarna werd Qin-Mer gekozen als nieuwe Opper terra. De titel Krya werd verboden.
 • Vroeg Qin-Mer tijdperk 66 vT-59 vT

Onder Qin-Mer's leiding werd de stad die nu Qin-Muo-Zan Goe genoemd werd, zeer snel opgebouwd, ook werd onder zijn leiding de handel tussen Twy-muo, Zan-kwu, Gur-ran en tero versterkt. Alle 5 nederzettingen groeiden groter dan ooit tevoren. Uiteindelijk begon de Gur-ran een oorlog met Twy-muo en kreeg Qin-Mer de opdracht om de vrede te herstellen. Dit lukte hem uiteindelijk, maar de Gur-ran stapte wel uit het handelsverbond. Ongeveer een maand later was die stad veroverd door een onbekende oorlogsheer en tero viel ook snel daarna. De overige stamleiders sloten een militair pact waardoor het ze uiteindelijk lukte om de aanvallen van deze oorlogsheer af te slaan. Ze verwachten dat er meer troepen kwamen om hen aan te vallen, maar die kwamen niet, dus werden er wegen gemaakt die de 3 steden naar elkaar verbonden.

 • Midden Qin-Mer tijdperk 59 vT-55 vT

Qin's rijk had nu ongeveer 1500 inwoners, Het totale rijk van Zan-Kwu had er 1300 en Twy-Muo's hoofdstad had er 900. Al de drie steden waren welvarend en er was (bijna) geen last meer van de roofdieren. Zan-Kwu had geleerd om op bepaalde dieren te rijden en leerde dit ook aan de mensen van Qin's rijk en Twy-mou. De Twy-mou kon er niet veel van, maar de mensen van Qin's rijk konden deze dieren gebruiken bij het werk op de grote akkergronden en voor snellere transport. Aan het einde van dit tijdperk was de stad zo uitgegroeid, dat het zelfs ver buiten de muur en greppel van Ra-Gar uitbreide.

 • Laat Qin-Mer tijdperk 55 vT-53 vT

Mor-Dra-Gur, de zoon van de oorlog's heer die eerder de Gur-ran en de tero had veroverd, viel de drie rijken continu aan omdat hij nu de leiding had gekregen over dit rijk. De rijken hadden het waarschijnlijk begeven als er geen meteoriet op het trein van Mor-Dra-Gur was neergestort. Qin-Mer stierf kort hier na aan een onbekende ziekte.

 • De cho-rov ziekte 53 vT-39 vT

De meteoor had een groot nadeel, het bracht de ziekte van Cho-rov. Een verschrikkelijke ziekte die ervoor zorgde dat de landbouwopbrengst minder hoog was, dat het volk agressiever werd, dat iedereen ongelofelijke honger had en het zorgde ook voor geheugenverlies en gekheid. Tijdens deze periode waren er wel (minstens) 12 Opper-Terra's. Uiteindelijk viel de Twy-Muo, die er het meeste last van deze ziekte had, de Qin-Mer aan. Het is onbekend wie de winnaar hiervan was, maar het is het meest waarschijnlijke dat de overlevenden van dit gevecht samen een nieuwe stam stichten. Door hongersnood stierven ook de Zan-kwu stam vrijwel helemaal uit. De ziekte heeft voor vele dingen gezorgd en uiteindelijk zaten er wel mogelijk 15 verschillende stammen op het gebied van Qin's voormalige rijk. Uiteindelijk, werden de Terramannen resistent tegen dit virus, maar het heeft heel veel levens gekost.

 • De tijd van "het stedengevecht" 39 vT-0 T

Toen de ziekte ophield "kwamen de stammen bij". Het bleek dat er een groep van voormalig Mor-Dra-Gur strijders in de resten van Qin's rijk zat. Er bouwde zich z'n 13 kleine steden op, die continu oorlog voerde, vooral vanwege het agressieve temperament van de Mor-Dra-Gur's, de Bru-Ta-Dos en de Ban-Kardor's. Enkele steden maakten een bloei, zoals de Aqu-Day-Luo stad die behoorlijk rijk werd en een goede verdediging vanwege de uitvinding van het kanon en door hun uitmuntende alarmsysteem. Uiteindelijk vluchtte een oude Terraman de grot in de hoge berg in, waar Ra-Gar de stalagmieten van had gehaald. Hij vond hier de Juweel van de Aarde.

 • De verbinding van de Aarde 0 T-100 nT

De oude man, met een kromme rug, pakte het Juweel. Hij kreeg een schok en van schrik trok hij zijn hand terug. Toen besefte hij zich dat hij zich vreemd voelde. Hij zag in de weerspiegeling van een gladde steen dat zijn oude lichaam opeens was verjongd, niet alleen dat, hij had een gespierd lichaam gekregen en zijn ogen waren groen geworden, zonder pupillen. Van schrik schreeuwde hij, zijn brul klonk anders dan eerst. De zwakke oude mannenstem was niet meer, in plaats daarvan had hij een krachtige brul. De grot stortte hierdoor in, waardoor hij ingesloten was. Doodsbang maakte hij een vreemde, waarschijnlijk instinctieve, beweging met zijn handen. En groot rotsblok knalde tegen een ander rotsblok aan. Toen besefte hij dat hij kon Aardesturen. Zonder moeite kwam hij uit de grot. Hij maakte een rots en gaf een brul, zodat ieder vechtend man naar hem keek. Angstig keken de terramannen hem aan. En zo sprak hij: "Ik ben uitgekozen door het Juweel; een object achtergelaten door de scheper hemzelf. Ik kreeg de taak om jullie met elkaar te verbinden. Waarom oorlog? Waarom vijandigheid? Wij zijn allen broeders en zusters, laten we herenigen en een grote stad stichten." Zo ontstond Terra Golea. De man, die Golea hete leerde iedereen aarde te sturen en werd gezien als de almachtige. 12 afgezanten van de 12 stammen werden gekozen tot Priesters. De verbintenis zorgde ervoor dat elke stad rijker werd dan ooit en Terra Golea werd de rijkste van allemaal. Golea liet een prachtige toren, beter bekend als de toren met 12 tronen, maken waar de stam leiders met elkaar konden onderhandelen. Uiteindelijk stierf Golea, na precies 100 jaar na het aanraken van het Juweel.

 • Het einde van Mor-Dra-Gur's rijk 100 nT-250 nT:

De Mor-Dra-Gur was nog steeds een arrogante stam. Toen Golea stierf, beweerde zij dat de verbintenis van de Aarde was verbroken en viel daarna direct de Zai-Xing stam aan. De 11 steden verklaarde direct de oorlog aan de Mor-Dru-Gur stam. Ook al waren de 11 steden in de meerderheid, de Mor-Dra-Gur stam, die een krachtig talend had voor de kunst van het aardensturen leek niet te verslaan. Uiteindelijk wisten ze Mor-Dra-Gur stad te vernietigen, maar het volk vluchtte naar het oosten en herbouwde in no-time een nieuwe stad en de oorlog bleef doorgaan. 150 jaar na het begin van de oorlog leek het eindelijk dat de 11 steden gingen winnen. De "Keizer" van deze stad ging daarom in het diepste geheim naar de heilige grot. Hij raakte het Juweel aan en werd net zo sterk, waarschijnlijk zelfs veel sterker dan Golea. De keizer gebruikte zijn goddelijke aardsturingskrachten tegen de 10 steden en doodde in 1 uur meer mensen dan zijn mannen hadden gedaan in de gehele oorlog. De keizer sloot ook alle toegangswegen naar het juweel af. De Keizer creëerde een paleis met zijn goddelijke aardesturingskrachten voor de heilige tunnel. Het was een prachtig gebouw, en hij maakte er heel veel standbeelden van zichzelf. Hij zou iedereen tot slaaf maken, of misschien zelfs wel vermoorden maar snel daarna vond er in het noord oosten van zijn paleis een aardbeving plaats. Hij gaf een duivelse lach en zij dat hij vanaf nu de god was. Iedereen was doods bang. Maar plotseling schreeuwde de "God". De aardbeving had een gigantische kudde dieren op hol laten slaan, net zoals in 81 vT. Deze dieren vernietigde Mor-Dra-Gur's stad. De God was afgeleid, een aardemeester, Tai-On schoot een aardepijl op de "God" af, en deze ging recht door zijn hart. De god was niet meer. De impact van de Keizer's terreur is zo heftig, dat ze besloten om de naam van de "God" te laten verdwijnen uit angst dat met het uitspreken van zijn naam, hij weer terug tot leven zou kunnen komen, in plaats daarvan zouden ze hem Keizer of God noemen. Het Gebouw dat hij maakte werd het priesterlijke paleis en zijn standbeelden werden vernietigd. De hoog priester kreeg het recht om op een troon in de toren met de 12 torens. Omdat de dieren door deze aardbeving weer vijandiger deden dan ooit, werd er besloten om de gehele civilisatie naar Terra Golea te verplaatsen. Er werd een priesterlijke-wacht opgesteld waarover Tai-On de leiding kreeg, die het Juweel beschermden, ook werd er een stevige, brede deur gemaakt voor de ingang van de grot, zodat niemand anders dan de hoog priester bij het Juweel kon komen.

 • Periode voor de komst van de avatar 250 nT-1000 nT: Er gebeurde niet veel, de huizen werden mooier, en alles werd productiever, maar eigenlijk was er niet veel ontwikkeling meer, het was al welvarend genoeg. Wel had de Shu-Ter-No stam, die een hekel had aan de priesters een verdrag gesloten waardoor zij niet tegelijk met de priesters in de toren zaten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki