Wikia


Pagina is onder constructie.

De onderstaande tekst is gebaseerd op wat men van de originele serie weet, maar is uitgebreid door de auteur van "Jeong Jeongs leerling" . Dit is net zoveel fanfictie als Zutara!

De gave om element naar wil te kunnen bewegen komt voor uit de ontwikkeling van het energieveld dat ieder wezen met zich meedraagt. Deze gave wordt "sturen" genoemd en wordt in vijf hoofdcategoriën onderverdeeld: water-, vuur-, aarde-, lucht- en energiesturen.

Stuurders kunnen deze energie doelgericht gebruiken. Hun energie zal via de weg gaan die het makkelijkste is. Zou een stuurder van een onbekend element bijvoorbeeld bij een plaats staan waar alle vier de elementen vertegenwoordigd zijn, dan zal - als hij iets in beweging tracht te brengen - zijn energie via het element gaan dat hem het beste ligt, zoals aarde.

Niet-stuurders en Avatars zijn gevallen apart. Niet-stuurders hebben een ongevoelig energieveld; geen enkel element reageert op hun energie. Avatars hebben een overgevoelig energieveld dat op elk element reageert.

In het begin van het sturen was de overgang van energie naar element nog duidelijk waar te nemen. Men kon bijvoorbeeld bij vuurstuurders zien hoe de energie tegen elkaar botste en zo ontbrandde. Met de tijd is deze overdracht van stuurder - energie - element zo versneld dat de energie niet langer meer zichtbaar was doch nog wel bestond.

Het pure energiesturen, dat waar de Avatar om bekend staat, is een techniek die iedereen in principe kan leren inclusief de niet-stuurders. Het is een spirituele kracht en heeft verder niets te maken met de elementen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki