Wikia


Pagina is nog onder constructie

Een tweede samenwerking tussen Mvs109 en Nvdaang. Op deze pagina zullen vooralsnog schetsen van het komende verhaal komen te staan.

HM

Nvdaang/Mvs109
Mvs109: karakterschetsEdit

YunEdit

Er zitten niet veel luchtstuurders in Yuns familie en zelfs binnen het grote boerengezin waarin hij geboren is, blijkt Yun de enige te zijn met deze gave. Voor de tijd dat hij naar de luchttempel ging, was het hard werken en veel reizen naar vruchtbare gronden. Als een van de middelste kinderen, bleef er weinig aandacht voor Yun over.

Dit verandert totaal als hij in het kloostergemeenschap wordt opgenomen. Hier begeleiden de monnikken hem persoonlijk om een betere stuurder en persoon te worden.

Yun heeft een bijzondere interesse in politiek en wil, wanneer hij een volleerd meester is geworden, zich gaan bemoeien met het plaatselijke gekonkel tussen de luchtnomaden die landbouwgrond zoeken en de Aarderijkers die niets willen afstaan.
Hemelse Wind, hoofdpersonen

Zijn interesse ligt echter ook bij een charmant vrouwelijk gezelschap uit een andere luchttempel.

WayraEdit

Wayra komt uit een lange lijn van vooraanstaande luchtmeesters en tempelleiders. Zijzelf zal in de toekomst diezelfde positie bekleden en heeft daarom de tempel zelf nooit hoeven te verlaten, zoals andere kinderen dat wel moesten tot hun gave zich openbaarde.

Wayra is niet de sterkste luchtstuurder, maar wel een van de snelste van haar tijd. Het is haar toegestaan om berichten over te brengen naar andere tempelleiders om zo de onderlinge contacten te behouden, in feite een soort koeriester en deze taak bevordert haar kennis van de andere kennis.

Het is haar echter niet toegestaan om ook maar een zuchtje wind van haar route af te wijken of enig contact met andere tempelbewoneres dan de staf te zoeken.

LevenEdit

Het leven bij de luchtmensenEdit

De luchtnomaden trekken door het gebied rondom de tempels. Ze maken een kleine nederzetting, verbouwen daar enkele jaren voedsel en houden vee voor ze weer verder trekken om het land te laten rusten.

De nomanden bestaan uit niet-stuurders en kinderen die te jongen zijn om in de tempels te wonen. De meesten mensen zijn boeren, maar sommigen hebben zich een ambacht aangeleerd, zoals bouwvakker, schrijnwerker en meubelmaker.

Af en toe gaan de nomaden naar de tempels toe voor heilige feesten of om goederen te brengen. Ze worden altijd warm verwelkomd, maar het is niet toegestaan om op deze gewijde plek te blijven wonen. De nomaden hebben hier over het algemeen vrede mee.

De luchtnomaden hebben een sober, maar vredig bestaan. Ze schuwen contact met andere volken, maar zullen nooit een gast weigeren. Dit vredelievende volk vermijdt alle vormen van geweld en zal bij conflict eerder hun aardse bezittingen achterlaten en vluchten dan er om strijden.

Het is normaal dat kinderen die in de tempel worden geboren bij de luchtnomaden in pleeggezinnen komen. Onder hen zijn ze vrij om te trouwen en kinderen te krijgen. Niet-stuurders blijven bij hun ouders, luchtstuurders gaan rond hun tiende jaar naar de tempel toe.

Het leven bij de luchtstuurdersEdit

De luchtstuurders leven een rustig leven in een van de vier tempels. Hier wijden ze hun leven aan spirituele vervolmaking van het "ik-zijn" Ze houden er een goede connectie met de geesten op na en zijn daarom waardevolle raadgevers van de Avatar.

Jonge luchtstuurders krijgen les in hun element en worden meestal getatoeerd wanneer ze alles beheersen. Het dagelijks leven bestaat uit lichaamsbeweging, psychische groei en onderhoud aan de gemeenschap. Ook hier zijn weer specialisaties. Sommigen zijn verantwoordelijk voor de keuken, anderen de tuin of de gastenverblijven.

De Raad van Ouderen leidt de tempel en de nomanden. Ze worden gekozen op basis van wijsheid en ervaring en zijn relatief veel met de aardse wereld betrokken op politiek gebied.

Trouwen en kinderen krijgen is niet mogelijk als luchtstuurder. Mannen en vrouwen leven gescheiden en mogen alleen bij elkaar komen bij bepaalde feesten. Koppeltjes ontstaan door een combinatie van afspraken en liefde, waarvan de eerste vaak het belangrijkste is. Kinderen worden na de geboorte direct afgestaan aan de nomanden met de mogelijkheid terug te komen als het ouder is. Ouder-kind verbanden worden gedoogd binnen de tempe

Het leven van een luchtstuurder is sober en luchtig met zo min mogelijk aardse afleiding als mogelijk is.

Karakterschets 2Edit

Wayra YundephoEdit

Wayra Yundepho is het resultaat van een gearrangeerde samenkomst tussen de tempelleiders van het zuiden en het westen. De generaties voor haar zijn uit hetzelfde soort samenkomsten ontstaan, wat haar in het buitenland een onofficieele status als prinses geeft. In de luchttempels bestaat deze status echter niet.

Wayra leeft bijna hetzelfde als alle andere nonnen op het feit na dat zijn nooit bij de nomaden heeft gewoond. Haar moeder, deel van de Raad van Ouderen, houdt haar een beetje apart van de anderen en introduceert haar al vroeg in de rol van tempelleider, de functie die Wayra later zal bekleden.

Wayra is niet een bijzonder sterke tegenstander. Ze heeft geen aanleg voor (sturende) gevechtstechnieken, een waardeloos mikgevoel en het hart niet om iemand/iets pijn te doen. Ze is wel een bijzonder goede vliegenier, snel ook, en kan zelfs in zware stormen controle houden. Dit bezorgt Wayra de positie van koerierster voor de Westelijke Luchttempel en ze doet haar werk met plezier.

Vliegen doet ze erg graag als vindt ze het jamer dat ze onderweg nooit mag stoppen. Wanneer ze niet in de lucht is, hangst ze het liefste rond in de tuinen. Ze houdt erg van bloemen en draagt ze ter decoratie in haar haar en op haar kleren. Haar relatie met haar vader is hetzelfde als met haar moeder, maar hem ziet ze minder. verder heeft Wayra weinig echte vrienden. Haar extra lessen en taken houden haar vaak weg van socciale gebeurtenissen. Ze houdt niet van geesten, omdat ze dan meestal alleen blijft.

Yun WurmhysEdit

Yun is een kind uit een lange lijn luchtnomaden en de ontdekking dat hij een luchtstuurder is, komt dan ook als een verrassing. Hij past zich echter snel aan en stort zich op zijn nieuwe leven als monnik. Van iederen dag geniet hij met volle teugen van zijn nieuwe leven. Zijn boerenafkomst heeft hij echter nooit helemaal kunnen loslaten en daarom is de tuin een van zijn verantwoordelijkheden.

Nvdaang: karakterschets Edit

Yun Edit

Yun is een boerenjongen uit de heuvelachtige grasvelden van de noordelijke luchttempel. Hij is geboren en getogen in een gezin van vele kinderen waarvan hij de middelste is. Als nomade heeft hij zijn hele leven nog nooit op een vaste plek gewoond en daarom weet hik ook niet echt wat thuis is. Toen hij er achter kwam dat hij de gave had van het luchtsturen kwam dit meer als een klap dan als een zegen. Zijn leven stortte in, het leek alsof zijn gehele jeugd niks meer waard was.

Al gauw werd hij opgenomen in de tempel. Opgegroeid in een groot gezin kreeg Yun nooit echt aandacht. Zijn vader moest in zijn eentje de kost ophalen waarbij de jongens dan moesten helpen. En moeders liefde kon hij helemaal niet. Zijn moeder stierf toen zijn laatste zusje geboren was. Yun was toen nog maar rond de vier jaar oud. In de tempel werd hij omringd door monniken die het beste voor hem voor hadden. Yun verafschuwde de principes en de tradities die de monniken hadden. De monniken stelden regels op voor de jongere luchtnomaden om hun oude aardse leven af te te eindigen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki