Wikia


Hoofdstuk 2:

Nadat Aang en zijn vrienden aankomen bij de Noordelijke waterstam, worden ze door middel van een groot feest welkom geheten. Een leerling van meester Pakku is niet blij dat de avatar les krijgt, maar wordt niet gehoord. Zeneth besluit om zijn woede af te reageren op een trainingspop, maar overschrijdt zijn eigen grens daarbij.

________________________________________________________________________________________

Noordelijke Waterstam layout
Een gevoelloos feest
Hoofdstuk informatie
Serie

Lumenero

Schrijver

Zefred

Hoofdstuk

2

Chronologie
Vorig hoofdstuk

Een ijzige ontmoeting (1)

Volgend hoofdstuk

Een bevroren pad (3)

"Vanavond, vieren we de komst van onze broer en zuster uit de Zuidelijke waterstam. En ze hebben een speciaal iemand meegebracht, iemand waarvan veel mensen dachten dat hij van de wereld was verdwenen, de avatar!" sprak Arnook tegen zijn volk, toen zij allen in de feestzaal van het paleis zaten. Velen juichten en klapten van vreugde.  "We vieren vandaag ook de zestiende verjaardag van mijn dochter. Prinses Yue heeft nu de huwbare leeftijd" vervolgde Arnook zijn verhaal en gaf daarna het woord aan zijn dochter. "Dank u, vader.  Moge de grote oceaan en de maan geest waken over ons tijdens deze moeilijke tijden" zei Yue, terwijl de verliefde Sokka haar aankeek. Arnook deed een stap naar voren en richtte zijn blik op het podium waar drie mensen stonden te wachten. "Nu zal meester Pakku en zijn studenten een demonstratie geven"

Gelijktijdig maakten de drie waterstuurder dezelfde bewegingen met hun handen. Het water, wat uit drie grote vazen kwam, zweefde door de lucht en vormde drie grote druppels. Katara en Aang waren ondere de indruk van dit synchrone werk en over de grote hoeveelheid water wat gestuurd werd. Een jongen kwam de zaal binnen en werd begroet door Yue. Hij schonk weinig aandacht aan de prinses en ging ergens zitten.  De demonstratie zette zich voort, maar Sokka kon het lekkere eten, wat op tafel stond, niet weerstaan. Yue besloot wat gezelschap op te zoeken en ging naast Sokka zitten. Sokka zuchtte even en verzamelde al zijn mannelijkheid en besloot de prinses aan te spreken. "Hallo. Sokka van de zuidelijke waterstam" sprak hij met een lagere stem terwijl hij leunde op de tafel. "Aangenaam om kennis te maken" zei Yue en boog haar hoofd uit respect.  

"Wie was die jongen net?" vroeg Sokka verbaasd en nog steeds blozend. "Oh, dat was Zeneth, een vriend van mij" antwoordde Yue. Het gesprek viel even stil, dus wierp Sokka even een blik op de demonstratie. Meester Pakku was nog steeds bezig met watersturen. Samen met zijn studenten begon hij aan zijn laatste onderdeel van de show. Zeneth keek om zich heen. Iedereen had zijn aandacht bij de show liggen. Met een kleine handbeweging zorgde Zeneth ervoor dat het water van een van de studenten zijn richting veranderden. Pakku zag dit uit zijn ooghoek gebeuren en vond het teleurstellend wat zijn student deed op het podium. Na de show klapte het volk, behalve Zeneth. Aang en Arnook stonden voor de eettafel, waar iedereen hen kon zien. "Meester Pakku, ontmoet hier uw nieuwe student, de Avatar" zei Arnook luidt, zodat iedereen het kon horen. "Verwacht geen speciale behandeling van mij, enkel omdat je voorbestemd bent om de wereld te redden" zei Pakku gedisciplineerd. "Mijn vriend en ik kunnen niet wachten om te gaan trainen met u. Nadat we natuurlijk een paar dagen hebben gerust" zei Aang op een vriendelijke toon. "Als je wilt uitrusten, stel ik voor dat je naar een tropisch eiland gaat. Zo niet, dan verwacht ik jullie beide morgen als de zon opkomt. Goede avond" antwoordde Pakku en liep daarna de feestzaal uit. Arnook haalde zijn schouders op, maar liet dit niet de feeststemming verpesten.

Zeneth stond op en liep achter meester Pakku aan naar buiten. "Meester, is dit wel een goed idee? Wilt u echt de avatar gaan trainen?" vroeg Zeneth verbaasd. Pakku stond stil en draaide zich om naar zijn student. "Is dat jouw beslissing om te maken?" vroeg Pakku lichtelijk geiriteerd. Zeneth kruiste zijn armen. "Nee, maar..." begon Zeneth, maar werd ruw onderbroken door zijn meester. "Dan wil ik er niks over horen. Wie is hier de meester in watersturen?" vroeg Pakku. Zeneth zuchtte. "Dat bent u" zei hij daarna humeurig. "En wat ben jij?" vroeg Pakku daarna verder. "Een student" antwoordde Zeneth zuchtend omdat hij dit vaker had moeten zeggen. "En zeker niet de beste, dus val me met dit soort dingen niet lastig" voegde Pakku er nog aan toe. Zeneth boog met tegenzin. "Ik stel voor dat je vanavond nog die ene beweging oefent, zodat je morgen geen modderfiguur slaat en ik me niet hoef te schamen voor jou" zei Pakku en liep weer verder. "Ja, meester Pakku" zei Zeneth nog. Nadat Pakku uit het zicht was, sloeg Zeneth met veel woede tegen een pilaar die in de buurt stond. Kort daarna ontstonden er scheuren en stortte de pilaar van ijs in elkaar. Zeneth liep woedend weg.

Die avond was Zeneth helemaal niet van plan om te doen wat meester Pakku hem had opgedragen.  Met veel agressie vocht hij met de trainingspop. Toen de maan hoog aan de hemel stond, zwakkte Zeneths woede wat af. Maar toen dacht hij weer aan de Avatar die zijn wateren betrad. Dat kind hoort hier niet te zijn, dacht Zeneth. Hij vormde het water tot ijs en ging daarmee de trainingspop te lijf. Deze werd zwaar toegetakeld en Zeneth voelde zijn energie afnemen. Toch bleef hij doorgaan met zijn training. Aang, Katara en Sokka besloten eerder het feest te verlaten, omdat ze morgen weer vroeg op moesten staan. Een bediende van Arnook ging voorop en liep over het plein om de gasten hun vertrek te wijzen. Katara keek wat rond, terwijl ze de man volgde. Ze zag iemand watersturen tegen een trainingspop op het oefenterrein van meester Pakku. "Was die jongen ook niet op het feest?" vroeg Katara zich hardop af. Sokka werd even uit zijn gedachten gehaald daardoor en keek dezelfde richting op. "Ja, prinses Yue zei dat zijn naam Zeneth was. Ze zijn vrienden" zei Sokka.

De volgende dag waren Aang en Katara vroeg opgestaan en liepen ze naar de plek waar meester Pakku hun les zou gaan geven. "Ik heb hier mijn hele leven op gewacht" zei Katara enthousiast. Ik krijg eindelijk les van een watermeester" vervolgde ze. Aang knikte blij en zag zijn meester al.

Meester Pakku stond gebogen over een donker gestalte wat in de sneeuw lag. Katara en Aang zagen het niet bewegen. "Oh nee" zei Katara die het ergste vreesde.   

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki