Wikia


De Lin Yee's zijn een groep primitief uitziende mannen waarvan weinig tot niets bekend is. De meeste kennen hen als de gezellen van Jeong Jeong. Ze nemen ook alleen orders van de Deserteur aan en wanneer hij er niet is, bepalen ze zelf wat hen het beste lijkt.

De Lin Yee's
Biografische Informatie
Leeftijd: Onbekend
Fysieke Informatie
Geslacht: Mannen
Haar kleur: donkerbruin tot zwart
Oogkleur: groen of bruin
Persoonlijke Informatie
Affiliatie: Jeong Jeong, Azelia, Chey, Piandao, Grootvader Wong, Kaiza
Occupatie: voornamelijk Vuurnatie
Positie: Gezellen van Jeong Jeong
Bondgenoten: Chey, Lin Yee, Azelia, Orde van de Witte Lotus, Aarderijk
Vijanden: Allen die hun meester (of Azelia) kwaad doen.
Familie: elkaar
Wapens: speren
Sturing/Vecht Stijl(en): guerillia

Wie zijn de Lin Yee's?Edit

Wie deze mannen precies zijn, waar ze vandaan komen en wat hun bind is altijd een goed bewaard geheim gebleven. Zij die in de geschiedenis van de wereld gaan zoeken, zullen verhalen over de Groene Mannen vinden eeuwen voor ze zich aansluiten bij Jeong Jeong.

Er zijn lieden die menen dat de Lin Yee's een zelfde soort orde zijn als de Witte Lotus met als doel het beschermen van kennis. Het beantwoordt alleen niet de vraag waarom deze mannen zoveel op elkaar lijken dat het (tweeling)broers van elkaar zouden zijn.

Aansluiting bij Jeong JeongEdit

Jeong Jeong ontmoette deze mensen toen hij vlak na zijn desertie diep de wouden van het Aarderijk in was gejaagd. Totaal verdwaald stuitte hij per toeval op een groepje Vuurnatiesoldaten die in gevecht waren geraakt met een minderheid van Lin Yee's. 

In de veronderstelling dat dit onschuldige Aarderijkers waren, mengde Jeong Jeong zich in de strijd. Hij kon de soldaten een tijdje met wapens op afstand houden, maar moest uiteindelijk toch zijn vuursturing gebruiken.

De strijd was gauw beslist. De soldaten sloegen op de vlucht. Eveneens verdwenen de Lin Yee's zonder woord. Jeong Jeong, nog steeds hopeloos verdwaald, liep maar weer verder.Ondertussen hadden de soldaten de hele strijd gerapporteerd bij hun meerdere.

Een grote zoekactie werd opgestart om de Deserteur te vinden. Het duurde niet lang voor ze Jeong Jeongs spoor weer hadden opgepikt.

Toen Jeong Jeong werkelijk geen kant meer op kon waren daar plotseling de Lin Yee's. Ditmaal met veel meer man dan eerst. Ze hielpen Jeong Jeong ontsnappen. Zonder verder een duidelijk te geven of om toestemming te vragen hebben ze zich bij de Deserteur gevoegd.


KarakterEdit

De Lin Yee’s bestaan uit een onbekend aantal mannen, maar ze handelen en denken als één persoon. Tot zover bekend zijn ze allen loyaal aan Jeong Jeong.

Het zijn vaardige strijders, onverschrokken en handig met een speer. Door het dwalen in het Aarderijk hebben ze zich meester in de camouflage weten te maken.

Ze zijn meestal erg stil en praten voornamelijk als hun iets gevraagd word. Het zijn stille bewonderaars en dienen met alle liefde en plezier hun meester. Hun relatie met Chey is niet bepaald goed te noemen. Ze vinden hem irritant, een patser en een schender van de meesters wetten. Liever gaan ze om met de veelbelovende Azelia die Jeong Jeong trots weet te maken.

Het meisje krijgt dan ook een bijzondere plaats in hun hart. Alhoewel ze net als hen Jeong Jeong dient, weet ze een gelukzalige gevoel in ieders harten te brengen en laat ze hoop weer gloren op de momenten waar er geen uitweg mogelijk lijkt te zijn.

Uitzonderlijke Lin Yee'sEdit

Hoewel de Lin Yee's op het eerste gezicht kopieën van elkaar zijn, zijn er lichtelijke verschillen te bespeuren. Deze verschillen maken hun enigszins uniek van hun broeders.

Een klein overzicht van uitzonderlijke Lin Yee's:

  • De kokende Lin Yee: de vaste kok die voor de groep rondom Jeong Jeong voedsel klaar maakt. De man kan van restjes nog redelijk eetbare gerechten maken en wordt daarom zeer gewaardeerd. Qua karakter is hij goedgemutst. Later wordt hij door Zhao opgepakt en naar de Kokende Rots gebracht.
  • De tweede Lin Yee: samen met de kok zou hij Azelia naar de Vuurnatie brengen, maar die poging mislukte door Zhao's tussenkomst. Qua karakter is hij wat sikkeneurig en heeft absoluut geen hoge dunk van Chey. Hij heeft een duidelijk litteken op zijn onderarm.
  • De Lin Yee met de fletsgroene ogen: een Lin Yee die al wat jaren in de Kokende Rots zit opgesloten. Hij heeft wat medische kennis en middelen tot zijn beschikking. Tevens bewaart hij een beeldje van de Aardgeest Xia in zijn cel.

Trivia:Edit

  • De Lin Yee's bestaan uit louter mannen.
  • In het bijzijn van Jeong Jeong, nemen ze enkel van hem orders aan. Is de Deserteur er niet, dan beslissen ze zelf wat het beste is.
  • De schrijfster heeft een verhaal over wie de Lin Yee's nu werkelijk zijn, waar ze vandaan komen en wat hun doel is. Dit verhaal zal alleen niet worden gepubliceerd omdat het juist de mystiek van deze groep is die hen zo typeert.