Wikia


Jeong Jeongs leerling is het verhaal van vuurmeester Jeong Jeong, de eerste in de Vuurnatie die deserteerde en het nog na kan vertellen en Azelia, het meisje dat voor vuur leeft. Na een gruwelijk incident neemt Jeong Jeong het meisje tegen wil en dank onder zijn hoede en leert haar vuursturen. Maar hoewel Azelia alles van haar meester aanneemt is er één ding dat ze niet van hem wil geloven: dat vuursturen een vloek is. Voor haarzelf en voor degene die ze zal liefhebben gaat ze op zoek naar de kern van het vuur: verlichting.

Terwijl Azelia haar blik op de toekomst richt en haar droom ziet uitkomen, wordt de oude deserteur achtervolgd door het verleden. Hun paden branden, roken, sidderen en vlammen, maar zullen ze elkaar nog eens kruisen?

Jeong Jeongs leerling: Verbond (35)
JJ, welkom, dt
Alles Is Voorbestemt.
Algemeen
Maker: mvs109
Genre: avontuur
Land/Taal: nederlands
Chronologie
Vooraf gegaan door: Jeong Jeongs leerling: Geluk (34)
Verwant aan: Jeong Jeong, Azelia, Chey, Lin Yee's, Zhao, overzicht, IJskoud Vuur
Opgevolgd door: Jeong Jeongs leerling: Voorbereiding (36)

Wat vooraf ging:Edit

Azelia en Azula hebben met veel moeite afscheid van elkaar genomen, maar de prinses weigert haar zuster zo te laten gaan. Ze geeft haar een jurk mee. Een jurk uit de tijd dat Azula's familie nog gelukkig was en ze vraagt Azelia hem te dragen wanneer er wordt geklonken op een goede afloop.

Jeong Jeong is inmiddels weer een beetje herstelt van zijn verwondingen en bouwt zijn vuursturen weer op. Hij bespreekt samen met Piandao en Pakku op luchtige toon hoe ze enkele struikelblokken voor de aanval van Ba Sing Se kunnen overwinnen.

Aflevering 137A: Oude MurenEdit

De volgende ochtend kwamen Shiwa en Azelia voor zonsopgang aan bij de Zonkrijgersstad. Daar werd Azelia warm verwelkomd door het stamhoofd en alle andere oude vrienden. Azelia vergat haar verdriet en ging zingend, dansend en lachend mee naar het drakenhol. Een eindje achter de groep aan hobbelde Shiwa nieuwsgierig mee, altijd bereidt om iets nieuws te leren en zijn vader wist bar weinig over de Zonkrijgers.

Ran en Shao begroetten haar met minstens net zo veel enthousiasme. Ze lieten haar niet eerder met rust voor ze alledrie, tegen de middag, geen vonkje meer konden maken. Uitgestrekt lagen de draken op de heuvel te soezen.

Shao lag op zijn buik en blies telkens kleine wolkjes rook door zijn neusgaten naar buiten. Ran lag op zijn rug met zijn onmisbare gouden ring tussen zijn poten. Azelia lag tussen hen in de zonnebaden. Het was lang geleden dat ze zo onophoudelijk vuur had gestuurd en had was weer heerlijk geweest.

Plots stond iemand in haar zonlicht. Het stamhoofd van de Zonkrijgers, Chen Hao, keek op haar neer.

'U moet zich klaar gaan maken, meester Azelia,' zei Chen Hao. 'Er is een verbond dat moet worden besloten.'

Aflevering 138J: Vorig LevenEdit

Het tentzeil werd een stukje opzij geschoven. Een straal zonnelicht viel naar binnen toe en liet de strakke inrichting zien. Twee matjes op de vloer, twee tassen tevens dienend als hoofdkussen en een deken aan elk voeteind. Piandao bleef twijfelend bij de ingang staan kijken naar zijn mediterende vriend.

'Stoor ik?' vroeg hij. Jeong Jeong keek op. De kaarsen om hem heen bleven meegaan met zijn ademhaling.

'Natuurlijk niet. We moeten deze tent delen,' zei de deserteur. De zwaardmeester ging binnen de kring van kaarsen zitten en haalde een pot thee tevoorschijn. Jeong Jeong maakte het warm.

'Ik vraag me af hoe ons leven er uit zou hebben gezien als jij niet gedeserteerd had en ik mijn ontslag niet had ingediend,' zei Piandao peinzend. Toen grinnikte hij. 'Dan was je nu een getrouwd man met een stel kinderen.'

'Ik heb een pleegdochter,' begon Jeong Jeong voorzichtig. 'Ze wil me alleen niet meer zien.'

'Azelia was haar naam, nietwaar? Chey heeft me veel over haar verteld,' zei Piandao die zag dat het onderwerp zijn vriend niet aanstond. 'Maar als je nu eens met Meiying was getrouwd en kinderen had gekregen...?'

'Volgens mij staat Kaiza ons af te luisteren,' wisselde Jeong Jeong van onderwerp.

'Als zij de verhalen van een ouwe vrijer wil horen...' zei Piandao met een knipoog. Hij boog zich dichter naar Jeong Jeong toe. 'Pakku is razend op haar al laat hij het niet merken.'

'Ik hoorde mijn naam. Is er iets?' Kaiza stond ogenschijnlijk onschuldig bij de ingang van de tent. Achter haar verscheen Iroh.

'Ik wil dadelijk gaan trainen, dus Kaiza, zorg dat Jeong Jeong wat kan hebben. Deserteur, ik leen je mensen even. Piandao gaat hun wat kennis bijspijkeren van het zwaard,' zei Iroh. De drie andere knikte gehoorzaam.

Piandao liet zijn thee voor wat het was en liep de tent uit. Kaiza inspecteerde de helende wonden en pakte haar water.

Aflevering 139J: KanuqEdit

'Je lijkt zoveel op een vrouw die ik vroeger liefhad,' zei Jeong Jeong, terwijl hij gemakkelijker ging liggen. 'En je stijl van watersturen komt me bekend voor.' Kaiza glimlachte beleefd.

'Wie was die vrouw dan?' vroeg ze met een slecht verborgen nieuwsgierigheid.

'Mijn verloofde. Ik heb al het contact verbroken voor ik deserteerde. Ik zou er alles voor overhebben om haar weer in mijn armen te mogen houden,' zei Jeong Jeong met meer hartstocht dan bedoeld. Het frisse water raakte zijn arm aan. Hij rilde.

'Je komt van de Noordelijke Waterstam, nietwaar? Daar woont een oude...vriend zou je het kunnen noemen, van mij.' Toen had hij Kaiza's interesse gewekt.

'Hoe heet hij? Ik ken praktisch iedereen daar,' zei Kaiza.

'Kanuq. Ik leerde hem kennen toen hij mijn leven redde bij een aanval op de zuiderlijke waterstam. Later is hij opgepakt. Toen ik deserteerde heb ik hem nog kunnen bevrijden. Hij vluchtte naar de noordelijke stam toe. De man heeft me wat waterstuurbewegingen geleerd toen hij nog in de zuiden woonde.'

Kaiza's ogen werden zo groot als schoteltjes. Het water bleef roerloos in de lucht hangen. Jeong Jeong keek haar vragend aan. Kaiza wreef geschokt door haar gezicht heen.

'Wat was de naam van de vrouw met wie u verloofd was?' vroeg ze. Haar ogen boorde zich in die van Jeong Jeong.

'Meiying Ghua, een gouveneursdochter uit de Vuurnatie-kolonies.' Kaiza werd mogelijk nog bleker.

'In La's naam, hoe ga ik u dit uitleggen?' prevelde ze.

'Wat uitleggen?' Buiten werden de voorbereidingen voor de zware training getroffen. Binnen was het doodstil. Kaiza zuchtte en deed haar haren weer in model. Ze keek Jeong Jeong niet aan toen ze begon te praten.

Aflevering 140J: IJdele HoopEdit

'Mijn moeder is een niet-stuurder afkomstig van de Vuurnatie. Toen ze twintig was ging ze het leger in als voetsoldaat en vocht ze mee in de Dertig Dagen Slag tegen de Noordelijke Waterstam. U zal wel weten dat die slag jammerlijk mislukte en mijn moeder bleef gewond achter. Het was Kanuq die haar verzorgde...'

'Dat heeft hij vaker gedaan,' zei Jeong Jeong denkend aan de tijd die hij samen had doorgebracht met de watermeester.

'En het was Kanuq met wie ze later trouwde...' Kaiza zocht naar woorden. 'Mijn moeders vorige verloofde bleek de grootste deserteur van de Vuurnatie te zijn.'

Het bleef even stil tussen de twee. Kaiza staarde gebiologeerd naar het tentzeil, terwijl ze Jeong Jeongs ogen over haar gezicht voelde gaan.

'Dus Meiying vond haar geluk bij Kanuq en daar kwam jij uiteindelijk uit?' constateerde Jeong Jeong droog.

'Sorry.'

'Waarom zou je sorry zeggen? Jouw treft geen blaam,' zei Jeong Jeong. 'Ik ben blij te horen dat ze de liefde hebben gevonden. Eerlijk waar, Kaiza.'

'Zijn jullie klaar?' onderbrak Bumi hun gesprek.

'We komen er zo aan,' antwoordde Jeong Jeong voor Kaiza iets kon zeggen. Bumi verdween. 'Ga maar, Kaiza. Ik ben blij dat je me het verteld hebt. Ik doof even de kaarsen en dan kom ik.'

De waterstuurster stond op en liep de tent uit. De deserteur ging rechtop zitten en wreef meerdere keren door zijn gezicht. Zijn adem stokte in zijn keel. Eerst Azelia en nu...

Jeong Jeong liet de vlammen een keer hoog oplaaien.

Had hij nu werkelijk gedacht...

'Voor wie vecht ik nog?' vroeg Jeong Jeong aan de brandende kaarsen. Hij liet alle vlammen in één keer doven en liep toen de tent uit. Geen emotie was op zijn gezicht te bespeuren.

Wordt VervolgdEdit

De laatste voorbereiding voor de komst van Sozins komeet zijn begonnen. Met een kloppend hart zien Azelia en Jeong Jeong de toekomst tegemoet.

Dat en nog meer in het volgende boek: Voorbereiding (36)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki