Wikia


Jeong Jeongs leerling is het verhaal van vuurmeester Jeong Jeong, de eerste in de Vuurnatie die deserteerde en het nog na kan vertellen en Azelia, het meisje dat voor vuur leeft. Na een gruwelijk incident neemt Jeong Jeong het meisje tegen wil en dank onder zijn hoede en leert haar vuursturen. Maar hoewel Azelia alles van haar meester aanneemt is er één ding dat ze niet van hem wil geloven: dat vuursturen een vloek is. Voor haarzelf en voor degene die ze zal liefhebben gaat ze op zoek naar de kern van het vuur: verlichting.

Terwijl Azelia haar blik op de toekomst richt en haar droom ziet uitkomen, wordt de oude deserteur achtervolgd door het verleden. Hun paden branden, roken, sidderen en vlammen, maar zullen ze elkaar nog eens kruisen?

Jeong Jeongs leerling: Thuis(22)
Gevangenis Jeong Jeong
Een Oneerlijk Voorstel
Algemeen
Maker: mvs109
Genre: avontuur
Land/Taal: nederlands
Chronologie
Vooraf gegaan door: Jeong Jeongs leerling: Kenniszoekers (21)
Verwant aan: Jeong Jeong, Azelia, Chey, Lin Yee's, Zhao, overzicht, IJskoud Vuur
Opgevolgd door: Jeong Jeongs leerling: Sleutel (23)

Wat vooraf ging:Edit

Langzaam maar zeker herstelt Jeong Jeong van zijn hachelijke avontuur Zeongwei. Bitter hervat hij zijn bliksemsturen weer, terwijl Chey en de Lin Yee's een oogje in het zeil houden.

Ondertussen zinkt Azelia dieper en dieper weg in de bibliotheek van Wan Shi Tong. Ze ontmoet er een aantal aparte figuren, waaronder de luchtgeest Enlil die haar vertelt dat haar honger naar kennis niet machtlustig is, maar een teken van liefde.

Aflevering 89J: Stilte Voor De StormEdit

'Wacht u ergens op, meester?' vroeg Chey toen hij Jeong Jeong turend over het landschap vond.

'Vandaag is de Dag van de Zwarte Zon. Ik vrees dat mijn broer vandaag weer een poging zal doen,' zei Jeong Jeong zonder op of om te kijken. Chey ging naast hem zitten.

'Dan moet hij ons eerst vinden.'

'Hij heeft ons allang gevonden. Zeong Zeong wacht alleen op het juiste moment om toe te slaan.'

Chey veerde op. Hij trok zijn meester aan zijn arm.

'Waar wachten we dan nog op? We moeten hier weg!' Jeong Jeong rukte zich los uit Cheys greep en zuchtte.

'Chey, Zhao kon me niet vinden omdat hij me niet goed genoeg kende, maar mijn broer weet precies waar ik heen ga,' zei Jeong Jeong starend naar de rivier in de verte.

'Maar u bent het genie in de familie, niet uw broer!'

'Ik ben geen genie. Ik ben een idioot om voor ethiek te kiezen in plaats van blind te zijn zoals de rest. Chey, maak dat je hier wegkomt. Het gaat ze niet om jou, maar ze zullen je wel meenemen als ze je te pakken krijgen.'

'Ik heb u één keer verraden en dat doe ik nooit meer,' zei Chey vurig.

'Dan blijf hier en maak je explosieven op orde. Ik zal tijdens de zonsverduistering niet kunnen vuursturen.'

Aflevering 90J: Verloren StrijdEdit

Zeong Zeong wist dat dit zijn enige kans was om zijn broer te grazen te nemen en zette daarom ook alles op alles om hem te pakken te krijgen. Met hulp van zijn zoon Keong Keong trommelde ze een overmacht aan niet-sturende krijgslieden op die het zaakje wel even konden klaren.

Chey verdedigde zijn meester dapper, maar zijn voorraad explosieven slonken snel en algauw hadden ze geen wapens meer om zich te verdedigen. Binnen de tijd van de zonsverduistering had de bliksemaanval van Zeong Zeong zijn broer overmeester, vastgeketend en veilig opgeborgen voor transport naar het Koninklijk Paleis.

De ketens werden stevig aangetrokken. Jeong Jeong voelde het ijzer over zijn polsen schuren. Hij werd over de vloeren van het paleis naar de troonzaal gesleurd. Gebutst werd hij op zijn knieën gedwongen voor Vuurheer Ozai, terwijl een hoop gezichten naar de oude man op de grond keken.

'Vuurheer Ozai, ik breng u Jeong Jeong,' zei Zeong Zeong vol trots. Ozai kwam van zijn troon af en duwde het gezicht van zijn gevange omhoog.

'Is dit waar mijn vader zo vol van was: een oude kluizenaar?' zei hij spottend. Toen wendde hij zich tot Chey.

'En jij bent zo gek om hem al die jaren te volgen? Wil je net zoals hem worden?' vroeg Ozai aan Chey.

'Liever geniaal en verbitterd, dan naar uw kop kijken.' Ozai lachte de opmerking weg.

'Het is maar een simpele ziel. Als hij een tijdje in de Kokende Rots heeft gezeten, zal hij zich weer vrijwillig aanmelden bij de frontlinies. Cipier, zorg er voor dat dat gebeurd!'

'Met genoegen,' zei de Cipier. Hij sleurde Chey een eind achteruit.

Ozai stuurde bijna alle aanwezigen weg. Enkel de generaals en Chey bleven rondom de deserteur staan. Enkele kende Jeong Jeong nog van lang geleden. Ze waren oud geworden.

Net als ik, dacht Jeong Jeong met enige weemoed.

Ozai bekeek Jeong Jeong van alle kanten.

'Al die jaren...al die jaren was je de vijand telkens een stap voor,' zei Ozai hardop denkend. 'Al die jaren in de wildernis bleef je de geniale veldheer die mijn vader had aangesteld...'

Jeong Jeong zweeg.

Aflevering 91J: ListEdit

'Weet je nog steeds zeker dat desertie de beste keuze was, Jeong Jeong?' vroeg Ozai, niet spottend, maar ernstig. De deserteur knikte bitter.

'Je hebt de Vuurnatie publiekelijk belachelijk gemaakt. Je hebt de Vuurheer zwaar beledigd. Je hebt de Avatar, onze grootste vijand, les gegeven in de kunst van het vuursturen en je hebt een spion naar mijn paleis gestuurd om mijn dochter te paaien!' zei Ozai razend.

'Van dat laatste kan ik me niets herinneren,' merkte Jeong Jeong koel op.

'Oh nee?' zei Ozai sarcastisch. 'Laat me je geheugen opfrissen.'

'Weinig kans. Ik ben een oude, seniele man.'

'Maak hem los.'

Jeong Jeong stond wantrouwend op en wreef over zijn gekwetste polsen heen.

'Laten we als verstandige mensen praten, meester Jeong Jeong,' begon Ozai. Hij nam weer plaats op zijn troon en liet voor deserteur een stoel brengen. 'Je hebt niets meer. Geen huis, geen eten, geen vrijheid. Je vlucht al jaren voor het verleden.'

Jeong Jeong bleef koppig staan. Hij voelde de woede opkomen, maar wist dat het cruciaal was om nu kalm te blijven.

'Je weet donders goed wat er met deserteurs van jou kaliber gebeurd,' zei Ozai hardop. Vervolgens ging hij op fluistertoon verder. 'Die gaan naar het Hang-Vang.'

De oude deserteur zweeg onder de angst die zich meester van hem begon te maken. Het Hang-Vang.

'Ondanks alles wat je gedaan hebt wil ik je nog één kans geven, meester Jeong Jeong. Bezorg mij de overwinning op de Noordelijke Waterstam en ik zal je alles teruggeven wat je verloren bent: je eer, je familie, je vrouw en je leerling.'

De emotie werd de oude meester te veel. Hij liet zich op zijn knieën vallen en schreide bittere tranen.

'Meester,' fluisterde Chey ontzet.

Aflevering 92A: De Zonderlinge ManEdit

'Had je iets aan de boeken die ik je gaf?' vroeg Wan Shi Tong aan zijn leerlinge. Azelia knikte. Haar vingers waren zwart van de inkt en ook op haar neus zat een vieze plek.

'Ik zat te denken: die heteluchtballon, door hete lucht stijgt deze op, door koude lucht daalt het weer. Zou ik dat niet kunnen doen?'

'Wat? De lucht boven het vuur is heet genoeg om dat te doen,' zei de kennisgeest weer.

'Hittesturing.'

'Hittesturing? Vuurheer Sozin kon de hitte wel verbuigen, maar waar heb ik die documenten ook alweer gelaten...?' Mompelend in zichzelf speurde Wan Shi Tong de boekenkasten op alle verdiepingen af.

'Oh, Azelia,' riep Wan Shi Tong vijf kasten verder, 'kan jij onze gast even wegwijs maken en hem het planetarium laten zien nu Zei ziek is?'

'Een gast?'

Een zonderlinge man met een witte baard tot op de grond en een hoge puntmuts kwam uit de schaduw tevoorschijn.

'Aangenaam, juffrouw. Mijn naam is Emrys,' zei de man lachoniek. Hij pakte Azelia's hand en drukte er een kus op. 'En nu, mijn lieve kind, laat mij dat planetaruim maar eens zien.'

Azelia bracht hem naar het planetarium toe. Daar aangekomen, bleef Emrys daar uren staan ratelen over van alles en nog wat. De man was een dwaas, dacht Azelia niet geheel onterecht.

Maar plotseling was die dwaasheid verdwenen. Hij keek Azelia aan. Zijn blik sneed Azelia dwars door haar ziel heen.

'En waarom ben jij hier, lief kind?' vroeg hij allervriendelijkst. Azelia vertelde het hem.

'Laat me je onderzoek eens zien,' gebood hij. Azelia bracht hem naar haar kamer toe en liet hem de papieren zien waar ze haar werkstuk had opgeschreven. Hij las het boekwerk rustig door.

'Je bent al een heel eind gekomen, maar naar mijn smaak mis ik de diepere filosofie achter je verhaal,' zei Emrys. 'Ik wil je wel helpen.'

Wordt vervolgdEdit

Jeong Jeongs leerling zal binnenkort worden vervolgd in boek 23: Uitbrander.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki