Wikia


Jeong Jeongs leerling is een fan-art verhaal, gebaseerd op Avatar: de Legende van Aang. Het verhaal is ontstaan na het zien van een karakter in de serie, dat naar het idee van de schrijfster best wat meer gezien mocht worden. We hebben het hier over het karakter Jeong Jeong, Aangs eerste vuurstuurleraar. Hij verschijnt voor het eerste in aflevering 116: de Deserteur en wordt in het derde seizoen nog twee keer teruggezien als lid van de Orde van de Witte Lotus. Maar niemand weet wat er in de tussentijd met hem gebeurd. Of met zijn nieuwe leerling Azelia.

Jeong Jeongs leerling: Omashu (14)
Omashu
MIJN KOLEN!
Algemeen
Maker: mvs109
Genre: avontuur
Land/Taal: nederlands
Hoofdstukken: 4 hoofdstukken
Duur: nog onder constructie
Chronologie
Vooraf gegaan door: Jeong Jeongs leerling: Het Vertrek (13)
Verwant aan: Jeong Jeong, Chey, Azelia, familie Wong, overzicht
Opgevolgd door: Jeong Jeongs leerling: Leerling (15)

Wat vooraf ging:Edit

Na een moeilijke strijd krijgt Azelia het toch voor elkaar om het vuursturen meester te worden. Met hulp van Chey, Iroh en Jeong Jeong weet ze haar vuursturen tot perfectie te tillen. Jeong Jeong vraagt haar de Vuurdoop af te leggen: een vriendschappelijke Agni Kai tegen een andere meester om de vaardigheden te beoordelen.

Azelia weigert tot spijt van Jeong Jeong de Vuurdoop op dat moment af te leggen. Ze wil eerst gaan reizen op zoek naar nieuwe of vergeten vuurstuurtechnieken. Ze gaat weg van Jeong Jeong en Chey en spreekt af om tien jaar later weer terug te komen naar Ba Sing Se.

Jeong Jeong besluit ook weg te gaan en trekt met Chey naar Omashu toe op zoek naar werk.

Aflevering 53J: De Koning Van OmashuEdit

Na een aantal dagen reizen kwamen Jeong Jeong en Chey aan in Omashu. Het was rustig die dag. Enkel het postsysteem ging onverstoord door.

'Chey, kijk of je ergens een slaapplaats kan regelen. Ik moet nog wat doen,' zei Jeong Jeong en hij verdween in de menigte. Chey haalde zijn schouders op en liep door de stad heen.

De honger knaagde vreselijk en hij was doodmoe, maar het zag er niet naar uit dat hij zou slagen in zijn zoektocht. Na een aantal uren ging hij tevergeefs terug naar de plek waar hij met Jeong Jeong had afgesproken.

De meester was er al. Afgetobt zat hij op een muurtje. Hij zag direct dat Chey niet geslaagd was.

'Sorry meester, niet vandaag,' zei Chey onderdaning. De geur van eten kietelde zijn neus. Jeong Jeong trok het plotseling achter het muurtje. Hij hield een hand voor Cheys mond en gebaarde dat hij doodstil moest zijn.

'Spionnen,' fluisterde de deserteur. Chey keek het vragend aan. Ze bleven achter het muurtje zitten.

'Waar heeft u dat vandaan?' vroeg Chey toen Jeong Jeong wat luxe voedselwaren tevoorschijn haalde.

'Maakt niet uit. Eet snel op voor het koud is. Ik ga het niet opwarmen,' zei Jeong Jeong kortaf.

'En u dan?'

'Eet!' beval Jeong Jeong. Chey schrokte het heerlijke voedsel snel naar binnen toe.

'Ik heb werk voor je gevonden,' zei Jeong Jeong na een tijdje. 'Je kan aan de slag als knecht in het postorderbedrijf. Morgenochtend begin je.'

Aflevering 54J: Buiten De StadEdit

De volgende morgen werd Chey voor dag en dauw gewekt door zijn meester. Slaperig opende hij zijn ogen, maar Jeong Jeong was die ochtend met het verkeerde been uit bed gestapt. Hij jaagde Chey achter het muurtje vandaan, vertelde hem kortaf de weg en dat was het.

Knorrend en knorrig ging Chey maar op weg. Soms kreeg hij wat aan de kuren van zijn meester, maar het was zijn eigen keus geweest en er was geen haar op zijn hoofd die er aan dacht om Jeong Jeong te verlaten.

Chey hield zijn baantje niet lang. Een paar dagen later kwam Jeong Jeong plotseling de werkvloer oprennen, riep tegen Cheys chef dat Chey direct ontslag nam en sleurde hem al rennend naar buiten toe.

'Wat is er aan de hand?' vroeg Chey zijn meester volgend.

'Niet praten. Rennen!' snauwde Jeong Jeong. Toen zag Chey dat ze achtervolgd werden door de politie van Omashu.

Ze renden de groentemarkt op. Jeong Jeong liet Chey passeren en gooide toen een kar met kolen om.

'MIJN KOLEN!!!' riep de kolenman.

Uiteindelijk wisten Jeong Jeong en Chey de agenten af te schudden en de stad uit te glippen.

'Waar ging dat nou over?' vroeg Chey hijgend.

'Hier over?' zei de meester en hij haalde een boek tevoorschijn.

Jeong Jeong ging op de grond zitten en hijgde ook. De steken in zijn zij deden vreselijk pijn.

'U heeft een boek gestolen?' vroeg Chey, inmiddels weer een beetje bij adem.

'Een boek? Waarom steelt u dan niet meteen een kalligrafieset en wat perkament? Of iets anders dat totaal nutteloos voor ons is? Had wat eten gestolen! Of kleren voor mijn part! Geen veredeld stuk papier!' raasde Chey.

In plaats van woedend te worden toonde Jeong Jeong een schamper lachje dat Chey de rillingen gaf. Zwijgend, maar nog steeds met die lach op zijn gezicht, nam hij Chey mee naar rotsplek die niet veel verschilde van die van Ba Sing Se.

Jeong Jeong sloeg het boek open en duwde het in Cheys handen.

'Hou het zo even omhoog, wil je?' zei de vuurmeester. Hij bekeek een moment de illustraties op de opgeslagen pagina en begon toen vuur te sturen.

Het boek dat Jeong Jeong gestolen had was een instructieboek tot bliksemsturen.

Aflevering 55A: De DrakengrotEdit

De reis viel zwaarder dan Azelia wilde toegeven. Eerst had Chey altijd alles geregeld, nu moest ze alles zelf doen en dat ging niet altijd makkelijk.

Toch stond het geluk nog een beetje aan haar kant en wist ze er met wat handigheid en optimisme meestal nog wat van haar maaltijd te maken.

Maar na een paar dagen reizen was ze hopeloos verdwaald. Noodgedwongen reisde ze mee met wat handelaren, maar toen ze merkte dat zij naar de Vuurnatie gingen, maakte ze dat ze weg kwam en raakte verdwaald in het noordelijke deel van de Vuurnatie.

Uitgeput en vermoeid struinde ze rond. Het begon te stormen en al snel kon Azelia geen hand meer voor ogen zien. Ze zocht de minimale beschutting van de rotsen op.

Doodmoe liep ze door. Ze moest een schuilplaats vinden. Terwijl ze met haar ene hand de regen uit haar gezicht probeerde te houden, zocht ze met haar andere hand steun tegen de rotsen aan.

Plotseling verloor ze haar grip. Het kwam zo onverwacht dat Azelia haar evenwicht verloor en in een gat tuimelde. Er zat een lange tunnel achter waar ze doorheen gleed als boter in een hete pan. Uiteindelijk belandde ze met een doffe bons op de grond.

Azelia kreunde pijnlijk. Wat schrammen, bulten en blauwe plekken, maar verder niets ernstigs. Toen hoorde ze een zacht gegrom. Een warme, naar as ruikende lucht, woei vanachter over haar heen.

Voorzichtig draaide het meisje zich om. Ze keek recht in de ogen van een reusachtige blauwe draak. Azelia gilde van schrik, keerde zich om en rende zo ver mogelijk weg van het imposante dier.

Daar! Een uitgang! Azelia zette het op het lopen met de hoop dat de draak haar niet zou volgen. Het beest gromde nogmaals lang en diep, zodat de grond lichtelijk trilde.

Azelia was bijna bij de uitgang toen de uitgang voor haar neus werd geblokkeerd door een grote rode, geschubde staart. Een rode draak.

Azelia deinsde achteruit. De draken kwamen dichterbij. Doodsbang maakte Azelia een vlam in de palm van haar hand. Waarschijnlijk had het geen enkele zin om tegen deze twee wezens te vechten, want Jeong Jeong had haar ooit vertelt dat draken de eerste vuurmeesters waren.

Aflevering 56A: De Gouden RingEdit

De draken bleven een tijdje naar haar staan kijken. Toen leken ze hun interesse in haar te hebben verloren. De rode draak, zijn staart nog steeds de enige uitgang versperrend, ging weer liggen en de blauwe draak passeerde het meisje en liep naar een ondergrondse lavarivier achter haar.

Azelia volgde de blauwe draak met haar ogen. Het beest probeerde met zijn klauw iets uit een spleet te halen, maar de poging mislukte. Daarna probeerde hij het met zijn bek en met zijn tong, maar ook dat ging niet. Uiteindelijk gromde hij een keer kwaad en ging toen een eindje verderop liggen mokken.

Bij het zien van de nukkige draak verloor Azelia spontaan haar angst en begon ze te lachen. De blauwe draak deed haar aan Jeong Jeong denken als hij zijn zin niet kreeg. Ook de rode draak leek het wel leuk te vinden. De blauwe draak keerde ze beide chagrijnig de rug toe en ging in zijn eigen sop gaar koken.

Azelia zuchtte lachend en liep toen naar de spleet toe. Er zat iets in vast. Het glimde. Toen Azelia beter keek, zag ze dat het een grote gouden ring was.

De rode draak stond nieuwsgierig op en liep ook naar de spleet toe. Net als de blauwe draak probeerde hij het ding te pakken te krijgen, maar het was te diep weggezonden in de spleet. De rode draak keek Azelia aan en daarna een moment naar zijn vriend de blauwe draak. Azelia begreep dat de draken de ring terug wilde hebben, maar er niet bij konden door hun grootte.

De vuurstuurster keek nog eens goed en zag dat er misschien wel een mogelijkheid was op dat ding uit die spleet te krijgen. De spleet liep ver door en als ze de ring aan het rollen kreeg, dan kwam hij er aan het einde vanzelf uit rollen als een muntje.

Azelia probeerde met duwen, trekken en vuursturen de ring in beweging te krijgen en na een tijdje begon het ding te rollen. De rode draak ving het netjes op. Hij bracht het naar zijn vriend toe.

De twee begonnen met de gouden ring te spelen. Azelia leunde moe tegen de rotsen aan en keek naar de twee dieren. Uiteindelijk viel ze dankzij de warmte van de lavarivier in diepe slaap.

Wordt vervolgdEdit

Dit verhaal wordt zo snel mogelijk vervolgd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki