Wikia


Jeong Jeongs leerling is een fan-art verhaal, gebaseerd op Avatar: de Legende van Aang. Het verhaal is ontstaan na het zien van een karakter in de serie, dat naar het idee van de schrijfster best wat meer gezien mocht worden. We hebben het hier over het karakter Jeong Jeong, Aangs eerste vuurstuurleraar. Hij verschijnt voor het eerste in aflevering 116: de Deserteur en wordt in het derde seizoen nog twee keer teruggezien als lid van de Orde van de Witte Lotus. Maar niemand weet wat er in de tussentijd met hem gebeurd. Of met zijn nieuwe leerling Azelia.

Jeong Jeongs leerling: Lef (16)
Bos
Een Gok Blijft Het
Algemeen
Maker: mvs109
Genre: avontuur
Land/Taal: nederlands
Hoofdstukken: 4 hoofdstukken
Duur: nog onder constructie
Chronologie
Vooraf gegaan door: Jeong Jeongs leerling: Leerling (15)
Verwant aan: Jeong Jeong, Chey, Azelia, familie Wong, overzicht
Opgevolgd door: Jeong Jeongs leerling: Een Nieuwe Vriendschap (17)

Wat vooraf ging:Edit

Jeong Jeong en Chey wonen al een tijdje buiten de muren van Omashu. Hun leven bestaat uit weinig variatie, maar Jeong Jeong probeert daar wat verandering in te brengen door zichzelf te leren bliksemsturen. Het is alleen een lang en moeilijk proces.

Chey blijft trouw bij zijn meester en ontdekt iets van Jeong Jeongs verleden.

Ondertussen wordt Azelia benoemd als de dienares van de draken Ran en Shao. Ze krijgt een plek binnen de Zonkrijgersgemeenschap en zal daar de geschiedenis van het vuursturen leren.

Aflevering 61A: De VoorspellingEdit

Twee jaar lang bleef Azelia bij de Zonkrijgers. Ze maakten haar bekend met de oude tradities en gebruiken. Azelia leerde van hen opnieuw vuursturen. Hun kijk op het vlammende element was voor haar een opluchting.

Bij Jeong Jeong had ze zich altijd moeten inhouden als het ging om hartstocht. Hier was dat geen enkel probleem. De draken waren er zelfs dol op.

Ran en Shao waren dol op het meisje. Azelia had het voorrecht om met hun mee te eten en bij hun te slapen. Ook leerde ze van hun hoe ze elke ochtend de zon een offer moest brengen door een vlam naar de ochtendhemel te sturen.

Maar na twee jaar zeiden de Zonkrijgers dat ze verder moest trekken wilde ze haar droom waar kunnen maken. Azelia knikte spijtig en wist dat het zo beter was.

Terug in de drakengrot begon Azelia haar spullen bij elkaar te zoeken. Met de tijd had ze wat bezitttingen weten te verkrijgen. Voornamelijk kleren en sierraden, maar ook twee kostbare boeken over vuursturen.

Ran duwde zachtjes tegen haar aan. Hij legde zijn gouden ring voor haar neer, een teken dat hij wilde spelen. Azelia glimlachte en stuurde vuur door de ring heen dat er aan alle kanten weer uitkwam. Speels beet Ran naar de vlammen.

Shao stond eventjes toe te kijken, maar ook hij kon het verleidelijke spelletje niet weerstaan en algauw deed hij ook mee.

Toen draaiden ze de rollen plotseling om. Sinds twee jaar stond ze weer in de tornado van hun kleurige vuur. Azelia greep er speels naar zonder zich te branden. Toen was het vuur weer weg. Ze had het zo graag zelf willen kunnen.

'Wij zullen het je leren,' klonk er plotseling.

'Maar dan moet je ons beloven dat je hier bent als de Fenikskoning zijn vuur over de wereld verspreidt,' klonk een andere stem.

Azelia keek rond. Wie had dat gezegd? Ze draaide zich om en keek naar de draken. Ze knikten wijs.

'De mens kent dat fenomeen beter als Sozins komeet.' Het was Shao die door middel van telepathie tegen haar sprak!

'Beloof je dat, Azelia?' vroeg Ran. Azelia stond ze een moment sprakeloos toe te kijken.

'Azelia, onthoudt één ding goed: jij speelt geen rol in deze oorlog. Hoe machtig je als vuurmeester ook bent, jouw lot zal niet verbonden zijn met deze strijd,' zei Shao.

'Jij bent pas nodig na de oorlog. Jouw liefde voor vuur zal dan hard nodig zijn,' zei Ran.

'Hoe weten jullie dat?' vroeg Azelia met open mond.

'Het staat in de sterren,' zeiden de draken plechtig.

Aflevering 62A: Een GokEdit

Met veel moeite nam Azelia afscheid van de draken en de Zonkrijgers. Ze kreeg een kaart van de Vuurnatie mee. De afgelopen nacht had ze nog lang met Ran en Shao gepraat. De twee vuurmeesters wisten naar welke meester Azelia nu moest gaan.

Een paar dagen naar het zuiden te hebben gereisd, bereikte Azelia haar bestemming: het Vuurnatie Koninklijk Paleis.

Er was wat commotie op het binnenplein aan de gang. Nieuwsgierig liep Azelia er naar toe. Een oefengevecht tussen Vuurheer Ozai en een generaal.

Zelfverzekerd liep Azelia naar ze toe. De Vuurheer staakte zijn gevecht bij het zien van haar wonderlijke verschijning. Azelia had flink wat tijd gestoken in haar haar en kleren. De gouden sieraden die ze van de draken had gekregen deden haar van hoge adel lijken.

'Wie ben jij?' vroeg Ozai humeurig.

'Slechts een nederige dienares van 's werelds grootste vorst,' zei Azelia en ze boog diep in het stof. Dat deed Ozais ego goed. Hij snoof.

'Waar kom je vandaan en wat wil je?' vroeg hij.

'Ik kom uit de koloniën in het Aarderijk. Tot in het diepste van mijn simpele ziel kom ik hier om een audientie smeken, oh grote Vuurheer Ozai.'

'Waar brandt het vuur, edele vrouw?' vroeg Ozai die haar voor een edelvrouw hield.

'Ik zou graag een meester in het paleis vinden die mij zou willen vuursturen,' zei Azelia op haar nederigst.

'Een meester? Op jouw leeftijd behoor je allang te kunnen vuursturen,' zei de generaal.

'Ik kan vuursturen, maar nog niet op het niveau dat ik zou willen,' zei Azelia naar de waarheid.

'Vader, laat mij deze trotse indringster leren wat het is om vuur te sturen,' mengde Azula zich in het gesprek.

Ozai keek een moment naar zijn dochter.

'Als jij dat wilt,' zei hij.

En daarmee ging de eerste voorspelling van Ran en Shao in vervulling: Azula werd Azelia's volgende leermeester.

Aflevering 63J: De VerjaardagEdit

De dagen gingen traag voorbij. De zomer was nu al bijna voorbij, maar het was nog lekker weer voor de tijd van het jaar.

Normaal stond Jeong Jeong als eerste op, gaf vervolgens Chey een por zodat ook hij wakker werd en ging dan zitten wachten op zijn thee.

Die dag ging het echter anders. Jeong Jeong stond op, zette zelf thee op en wachtte tot Chey wakker werd. Dat was pas tegen de middag.

'Dat zou eens tijd worden,' merkte Jeong Jeong rustig op. Hij hield op met mediteren.

'Waarom heeft u me dan niet wakker gemaakt?' vroeg Chey en hij nam een kop thee.

'Niet op je verjaardag,' zei Jeong Jeong.

'U weet wanneer ik jarig ben?' vroeg Chey verbaasd.

'Zin in een goede maaltijd? Ik moet je waarschuwen: er is wat gymnastiek aan verbonden.'

Chey keek Jeong Jeong alsof hij iets te lang in de zon had gezeten, maar hij liep zijn meester maar achterna.

Jeong Jeong bracht hun naar een kleine Vuurnatiekolonie met een gezellig centrum en een eigen wasserij. De twee haalden wat kleren van de waslijnen en mengden zich tussen de inwoners.

Ze gingen zitten op een druk terrasje. Een ober kwam hun bestelling opnemen. Chey keek Jeong Jeong ongemakkelijk aan.

'Geen zorgen. Ik kan het betalen,' zei Jeong Jeong luchtig en hij liet goud tussen zijn vingers glimmen. 'Doe mij de Hert Haas maar. En jij?'

'Doe dit maar,' zei Chey wat overdonderd. Hij wees iets op de kaart aan.

De ober nam bijna gretig hun bestellingen op en haastte zich toen terug naar de keuken.

Even later kwam hij terug met de bestellingen.

'Eet smakelijk, heren,' zei hij. Jeong knikte. De ober ging weg.

'Geniet er van, Chey. Dit gaat geen gewoonte worden,' zei hij met een knipoog. Chey liet het eten zich goed smaken. Een uur lang op het terras zonken ze weg in de droom dat hun leven goed was, maar toen vond Jeong Jeong dat het tijd was op te gaan.

Een enkele blik van zijn meester was genoeg voor Chey om te begrijpen wat er ging gebeuren. Ze stonden op. De ober wilde naar hun toe komen om ze de rekening te geven. Jeong Jeong gooide hem een beursje toe.

'Wat er te veel is, mag je houden!' riep Jeong Jeong hem na en liep toen rustig weg van het terras. De ober keek in het beursje. Steentjes.

'Houd die dieven!' schreeuwde hij. Jeong Jeong en Chey maakte gebruik van hun voorsprong en rende terug de bossen in.

Aflevering 64J: Nog Een GokEdit

Een eind in de bossen hielden de twee op met rennen. Chey ging hijgend op een steen zitten. Jeong Jeong leunde tegen een boom aan. Hij gaf hun laatste geld, twee opgepoetste koperen muntjes die in het zonlicht glimden als goud, terug aan Chey.

Chey zag het en lachte.

'Nooit geweten dat u gevoel voor humor had,' zei hij.

'Dat had ik lang geleden...een klein beetje...' gaf Jeong Jeong voorzichtig toe.

'Dit heeft u eerder gedaan of niet soms?' hoorde Chey zijn meester met een glimlach uit.

'Nogmaals: dat was lang geleden. Met mijn broer een keer. Later wel betaald. Toen we weer geld hadden.'

Ze bleven even uitrusten.

'Als de Avatar de Vuurheer overwint zullen wij ook niet meer vervolgd worden. Dan kunnen we gewoon gaan en staan waar we willen,' zuchtte Chey.

'Laten we het hopen. Wat had jij eigenlijk besteld? Een Haan Varken of een Komodo Kip?'

'Geen idee. Ik wees maar wat aan,' zei Chey. 'Ik kan niet lezen.'

Jeong Jeong keek Chey verrast aan.

'Ik zal het je leren,' beloofde Jeong Jeong en hij voegde daad bij woord.

Wordt vervolgdEdit

Het volgende deel komt zeer binnenkort en zal (naar alle waarschijnlijkheid) Een Nieuwe Vriendschap gaan heten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki