Wikia


Sorano Aoi
Hoofdstuk informatie
Serie

Het Blauwe van de Hemel

Schrijver

Chloeflower

Boek

één

Hoofdstuk

negen

Chronologie
Vorig hoofdstuk

Flashbacks

Volgend hoofdstuk

Shindou's Meester

Sorano Aoi is het negende hoofdstuk van Het Blauwe van de Hemel.


Sorano AoiEdit

Shindou's P.O.V

We waren weer op weg, Suzuno en Yuki liepen mee zonder problemen, alleen Minori leek wat dwars te zitten,

´Wat is er?´ vroeg ik zachtjes, ´Nee niks hoor...´ ik wist dat ze loog, het was makkelijk om haar te lezen, ´je liegt, wat is er aan de hand?´ ze zuchtte en gaf toen antwoord, ´Yuki is een watermeester, jij een vuurmeester en wie weet wat Suzuno is. Maar ik heb het gevoel dat ik helemaal niet zo speciaal ben als jullie,´ ik knipperde met mijn ogen, ´Was dat het?!´ ik kon het niet na laten om te grijnzen, te laat keerde ik mijn hoofd weg, ´Waarom lach je me uit?!´ riep ze, ´Nee, dat was het niet!´ even wist ik niks meer te zeggen, maar ik wilde haar ook niet onzeker maken, ´Ik weet zeker dat je ook zo'n kracht hebt, zoals Yuki en ik. Ik weet het gewoon!´ door mijn aanmoedigende toon leek ze weer een beetje op te beuren, ´Dankjewel, Shindou!´ zei ze. Ze glimlachte en ging naast Yuki lopen.


Mijn aandacht vestigde zich weer op de weg en op het vreemde meisje, ze had nog steeds geen woord gezegd en ze had zelden naar ons om gekeken. Maar ze leek telkens wel weer op ons te wachten.

Het pad waar we op liepen, liep nu dwars door de bergen. De berm was met paarse bloemen gevuld en Minori en Yuki staken ze in hun haren. Maar het voelde niet goed, het was alsof er ieder moment was mis kon gaan. Helaas als je zoiets denkt, gebeurt het altijd ook,


´Geen stap verder!´ een zware stem en zijn lichaam kwamen tussen de rotsen vandaan, ´Wat krijgen we nou?!´ hoorde ik Yuki zeggen. Ik zag dat de man gewapend was, ´Waar gaan jullie zo laat op de dag nog naartoe? Moeten jullie niet een plekje zoeken voor de nacht? Mijn vrouw heeft wel een plekje voor jullie in de kelder, kinders,´ ik hoorde Minori huiveren. Hij was zeker griezelig. Toen, heel plots, floot hij op zijn vingers, ´En voor ik het vergeet, ik heb een paar vrienden die wel van een logeerpartij houden,´ ondanks het feit dat het ontzettend eng klonk, barstte Suzuno in lachen uit, ´Haha, jullie, logeerpartijen?´ gierde hij, ´Ik had wel wat anders van jullie verwacht!´ meteen daarna realiseerde hij zich dat dat een foute zet was geweest,

´Jullie moeten komen! We eten vanavond heel erg lekker,´ zijn stem galmde door mijn oren en er verschenen meer mannen. Ze omsingelde het vreemde meisje en ons vieren, ´Jullie kunnen geen kant meer op!´

´En bedankt, Jousuke!´ mopperde Yuki, ´Hmpf,´ Suzuno reageerde niet op haar terug, maar ging juist pal voor haar staan. Yuki grijnsde en begreep zijn beweging, ze ging met haar rug naar hem toe staan. Nu snapte ik het ook, ze zouden elkaar beschermen van achteren, de twee konden elkaar begrijpen zonder ook maar één woord te zeggen.

´Minori!´ siste ik, ´Denk je dat je die stok kan pakken?´ vroeg ik. Ze knikte, ´Maar wat wil je dat ik doe?´

´Ik wil dat jij met je rug naar Yuki's en Suzuno's armen gaat staan, zodat we een cirkel vormen!´ ik zei het zo zacht dat nauwelijks iemand het hoorde, ´Ja,´

Vliegens vlug had Minori de stok te pakken, ´NU!´ riep ze. We stonden rug aan rug, in een cirkel, teamwork was het enige wat we nu hadden. Iedereen was ongetraind, en dat zou slecht kunnen uitpakken,

´Wat proberen jullie te doen? Een dansje?´ spotte een man, ´Dit heet zelfverdediging, of hoe ik het liever noem, samenverdediging!´ riep ik, ´We moeten aanvallen als we door ze heen willen!´ siste Yuki vanuit haar mondhoeken, ´Ik tel af op drie en dan vallen we aan!´ zei Suzuno. We knikte, ´Drie, twee, één... en NU!´ riep hij. Ik schoot al mijn vuur naar voren, het kon me niet schelen of de mensen verbrand raakte of niet, ik wilde hier weg. Yuki stuurde het water uit een smalle beek vol tegen ze aan, en ze bevroor ze, ´Whoa! Geweldig Yuki!´ riep ik. Suzuno was een vrij tenger gebouwde jongen, maar hij leek behoorlijk wat kracht te bezitten, ´JULLIE. BLIJVEN. UIT. ONZE. BUURT!´ riep hij. Wat er toen gebeurde was geweldig, hoewel... De aarde onder onze voeten ging in tweeën en wij stonden er nog op, ´RENNEN!´ riepen Yuki en Minori, ´En dat meisje dan?´ vroeg ik, ´Neem haar dan mee!´ suggereerde Minori. Ik rende op de groep af die het meisje had omcirkelt. Ik beukte vol tegen ze op en trok het meisje mee, ´Weg wezen hier!´ ik liet het meisje niet los, pas toen ze begon te schreeuwen kreeg ik door dat ik haar nog vast had. Rood van schaamte rende ik door.

We hadden niet eens de tijd genomen om achter ons te kijken, pas na tien minuten waagde we het om uit te rusten,

´Dat... was... net... op... tijd...´ hijgde Minori. Het vreemde meisje leek niet moe te zijn, nu wilde ik het haar nog eens te vragen, ´Wat is je naam?´

Er verscheen angst in haar ogen, ´I-i-ik h-h-heet, ik heet S-sorano A-a-aoi,´

´S-sorano A-a-aoi?´ vroeg Yuki die haar lach niet kon bedwingen, maar met een dodelijke blik van Minori hield ze haar mond,

´Mijn naam is SORANO AOI!´

´Sorano...´ mompelde ik. Dat was vast afgeleid van Sora no Ao, dat het blauwe van de hemel betekende(A/N, ze is niet de verklaring van de titel!!!)

´Hoe mogen we je noemen?´ vroeg Yuki, ´Sorano, zoals je achternaam zegt, of bij je voornaam, Aoi?´

´Jullie noemen me maar Sorano,´ zei ze zachtjes. Ik zag haar ogen nu pas echt goed, ze waren blauw als de hemel.

´Waar wil je ons heen brengen?´ vroeg ik net zo zacht om haar gerust te stellen, ´De meester wilt jullie zien,´ mijn ogen werden groot, maar Yuki, Suzuno en Minori hadden geen idee waar ik zo blij over was, ´Jij kent dé meester?´ riep ik enthousiast. Ze deinsde geschrokken achteruit toen ik haar deze keer luid aansprak.

´We gaan verder,´ en zonder verder antwoord liep ze door. Ik keek de andere aan. Minori had haar armen overelkaar geslagen en schudde haar hoofd, Suzuno had niet eens op gelet en Yuki keek me aan en draaide toen met haar vinger rondjes langs haar hoofd. Om aan te geven dat ze Sorano gek vond,

´Wat wil je dat we doen?´ vroeg Yuki, ´We zullen je volgen als je haar vertrouwd,´ vulde Minori haar aan, ´Dan gaan we door!´ zei ik. Het duurde even voor ze achter me aan liepen, naar de meester toe.


De nacht begon te vallen, en ik had al gedacht dat we er zouden zijn, ´We lopen nog even door, de meester woont hier niet ver vandaan,´ zei Sorano. Achter me hoorde ik Suzuno zeggen: ´Wie is die meester toch waar die twee het de hele tijd over hebben?´ in mijn gedachten zag ik de reacties van Minori en Yuki, Minori haalde haar schouders op en Yuki staarde verveeld voor zich uit,

´Sorano, vindt je het goed als we even pauze houden?´ vroeg Minori voorzichtig, ´Nee, ik wil door lopen,´ zei ze besluitvol. Dit was niet de Sorano van daarnet, die zich doodstil had gehouden en geen woord had durven zeggen. Mijn blik viel op haar handen, die gebald waren tot vuisten, ze trilde, ´Is er iets mis,´ vroeg ik toen ik mijn pas versneld had en naast haar liep, ´N-n-nee hoor,´ daar was de Sorano van vanmiddag, ´Als jij het zegt...´

Het was inmiddels aarddonker, niemand zag een hand voor ogen, ´Shindou, zou je deze fakkels aan kunnen steken?´ vroeg Yuki aan me, ´O, ja natuurlijk,´ met een simpele beweging schoot ik een kleine straal vuur op de fakkels af.

De nacht was spookachtig, de volle maan scheen op het pad en er was géén ster aan de hemel te bekennen. Af en toe klonk het geluid van een uil, dan schrokken we ons rot om vervolgens weer opgelucht adem te halen, bovendien waren de fakkels bijna opgebrand,

´Shit,´ vloekte Yuki. Haar fakkel was gedoofd, net als die van Suzuno en Minori, ´Ik zie helemaal niks meer!´ ik keek omhoog, Yuki had gelijk, er was een wolkje voor de maan gedreven en het leek er op dat deze niet weg zou gaan, ´We moeten zo maar verder lopen, ik zal vragen of het nog ver is,

´Het is daar,´ zei Sorano en ze wees naar de naar een klein lichtje dat flikkerde naast een hutje, ´Dat is de hut van de meester,´

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki