Wikia


Een Mistig Monster
Hoofdstuk informatie
Serie

Het Blauwe van de Hemel

Schrijver

Chloeflower

Boek

twee

Hoofdstuk

9

Chronologie
Vorig hoofdstuk

Deel 1

Volgend hoofdstuk

La Vida's Spel

Kirino's Probleem deel 2, Een Mistig Monster is het negende hoofdstuk van Het Blauwe van de Hemel - Seizoen 2.

SamenvattingEdit

Het wordt tijd dat Kirino, Fey en Kinako hun plan om team 1 bij elkaar te krijgen uit gaan voeren. Maar het is dan nog de vraag of niemand wat door heeft en of het überhaupt gaat lukken. 

Een Mistig MonsterEdit

Kirino's POV

Fey en Kinako zouden zo komen, maar voor nu moest ik het team even bezig zien te houden, twee waren elkaar aangevlogen, ´Onee...´ mompelde ik en ik hield mijn hand tegen mijn voor hoofd, ´Dit werkt voor geen meter Kirino-kun!´ zuchtte Roco, ´Wat wil je dat ik doe? Ik heb al gevraagd aan Saru-san of ik iets mocht veranderen in dit team, maar hij zij dat alles zo zou blijven,´ Roco haalde zijn schouders op, ´Ik weet het niet. Maar je kunt beginnen met het uit elkaar halen van Rin en Len. Rin en Len waren een tweeling die onmogelijk uit elkaar te halen was. Beide jongens hadden blond haar en droegen witte kleding, ´Oké dan,´ zuchtte ik en ik liep naar het tweetal, ´Oké, Rin en Len, kappen daarmee!´ ze hielde op met vechten en keken me verbaast aan, ´Rin, jij aan die kant en Len, jij aan de andere kant. Ik wil jullie niet meer bij elkaar zien de hele training. Als ik jullie ook maar een keer zie vechten dan zorg ik ervoor dat Saru jullie uit La Vida schopt!´ de twee keken me aan en wilde gehoorzamen, maar ik hield ze nog even tegen, ´Wie ben jij?´ vroeg ik aan een, ´Rin,´ zei hij, ´Dan ben jij Len,´ uit mijn zaak haalde ik twee stikkers en plakte die op de kleding van de jongens. Met een zwarte viltstift schreef ik hun namen er op, ´Ziezo, nu kan niemand jullie meer verwarren!´ ik grijnsde en ging in het midden van de groep staan, ´Ons doel is om de brandweer kazerne neer te halen, dus we hebben een hoop vuur en rook nodig. Ik wil dat jullie groepen van twee maken en ik ga bij een groepje zodat we er een van drie hebben. De training gaat als volgt. Vuur gaat hun explosie kracht oefenen terwijl water en aarde dat proberen te verhinderen,´ ik keek iedereen streng aan, ´Hebben jullie dat?´ ze knikte en gingen aan de slag. Ik zat bij Mori en Roco. Roco en Mori waren allebei watermeesters dus ik zou het lastig krijgen.

Fey's POV

´Ze zijn bezig!´ fluisterde Kinako, ´Oké,´ we zaten in de struiken achter het trainingsveld, ´Dus hoe gaan we een wolk creëren?´ vroeg ik, ´Jij, je kunt een stofwolk maken waarin alleen wij tweeën kunnen zien. Als het goed is hebben zij geen luchtmeesters in het team,´ ik knikte en stak mijn handen vooruit. Uit de grond rees een gigantische stofwolk op. Meteen verrees er geschreeuw van de meisjes in paniek. We zagen nog net hoe Kirino zich door de wolk heen werkte naar ons toe. Een seconde later viel hij er uit voor onze voeten, ´Deel een is gelukt, Kinako moet nu figuren gaan maken,´ fluisterde ik, ´Mooi zo, Kinako, we laten het aan jou over!´ ze stond op en rende de wolk in.

Kinako's POV

Daar ging ik dan, de pret kon beginnen! Met volle vaart rende ik de wolk in. Ik maakte een schild om me heen zodat ik kon zien waar ik liep en dat niemand tegen me aan zou lopen. Ik had een mooi plekje gevonden en liet mijn schild verdwijnen, ´De pret kan beginnen!´ riep ik. In de lawaai die de 10 maakte hoorde ze me toch niet. Een paar bewegingen en ik had een aantal schaduwen gemaakt die bewogen. Een voor een liet ik ze iemand aan vallen, zonder te raken natuurlijk, maar ze dachten dat de schaduwen mensen waren en verdedigde hunzelf met alle macht. Toen floot ik, Fey kon nu mijn waanbeelden werkelijkheid maken.

Fey's POV

Daar was het Fluitje van Kinako. De beurt was aan mij en Kirino om de beelden werkelijkheid maken. Samen rende we de wolk in, ´Jij doet links, ik doe rechts!´ riep Kirino. Ik knikte en rende naar links. Daar was het eerste waanbeeld van Kinako. De tweeling Ren en Lin... nee Rin en Len werden aangevallen. Ze konden niet op tegen de krachten van de Lagoon, dus ze moesten samen werken om ¨mij¨ te verslaan. Ik liet de aarde onder hen trillen en weg storten. Rin wis weg te stappen, maar Len viel in het gat. Len wist nog net de hand van zijn broer te pakken, ´I got ya!´ Len was te zwaar voor zijn broer en dreigde er in te vallen, maar Rin was een watermeester en Len was dicht bij het water van de grond, ´Ik heb een idee,´ zei Rin, ´Ik laat je vallen, maar ik stuur het water onder je omhoog zodat je veilig terecht komt!'

´No way that's gonna happen!´ riep Len en hij greep zijn broer steviger vast, ´Jawel, je wil hier toch veilig uit komen?!´ Len knikte alleen, maar keek hem niet aan,´Vertrouw me nou maar!´ Len zuchtte, ´Oké dan!´ hij liet zijn broer los en viel de diepte in.

´I-i-ik leef nog?!´ uiterst verbaast dreef Len op een waterbel die zijn broer stuurde, ´Je bent mijn broer, hoe veel ik je ook haat, ik zal je nooit los laten in een ravijn als je zou sterven,´ zei Rin en hij omhelsde zijn broer. Missie volbracht!

Kirino's POV

Het was Fey gelukt en mij ook. Nu kwam de laatste fase, een mistig monster maken die iedereen samen moest bevechten. Het idee was verschrikkelijk maar het zou nog eens kunnen werken. Ik rende naar Kinako, ´Hoe wil je een mistig monster maken?´ vroeg ze, ´Mijn naam is Kirino, toch? Dat betekend mist, en ik zal wel niet voor niks zo heten!´ Fey kwam nu ook aan rennen en stak zijn duim op, ´We kunnen!´ ik grijnsde nu zouden we ze eens beet nemen. Ik deed mijn armen strak langs mijn lichaam en deed ze toen gestrekt naast me, armen omhoog en toen snel naar beneden. Een gigantische mistwolk ontstond en de wolk van Fey verdween. Het mistig monster werd door Kinako tot leven gebracht en alle leden van team 1 stonden met openmond te kijken, behalve Roco.

Normal POV

´Wacht eens even... heeft iemand Kirino gezien?´ de andere keken nu ook in de ronden, ´Nu je het zegt...´ mompelde Rin en Len, ´Kirino is mist... dus...´ Roco wierp zijn blik om de mist wolk, ´Ik denk dat ik weet waar hij is.

´AAH!´ met een hoop kracht werd Kirino uit de mist wolk getrokken door Roco, ´En wat was jij van plan?´ vroeg die kwaad. De rest van het team keek Kirino kwaad uit, ´T-t-training geven...´ mompelde Kirino, ´Jaja en wat doen de leden van de Lagoon hier?´

´Ons helpen natuurlijk!´ riep de blauwpaarszwart harige, ´Weetje, ik werd gek van jullie geruzie en ik dacht dat dit de beste manier was om jullie een beetje rustiger te krijgen,´ legde hij uit, ´En ik denk dat het gelukt is,´ hij wees met zijn vinger naar de tweeling en naar een stel andere die ook samen tegen de waanbeelden hadden gevochten, ´Ik kon dit niet alleen dus ik had Kinako en Fey om hulp gevraagd,´

´Laat me niet lagen!´ riep Mori, ´Er is helemaal niks-´ nu keek ook zij achter zich en zag dat er niet geruzied werd, ´-Er is een hoop veranderd,´ zei Kirino, ´Jullie gaan trainen en onthouden wat jullie net hebben mee gemaakt. Door samen te werken is alles mogelijk!´´Mooi werk, Kirino!´ riep Kinako en ze danste een rondje om hem heen, ´Dankje. Ik denk dat het wel gewerkt heeft. Niemand schijnt zich nog te ergeren aan elkaar,´