Wikia


Het Nieuws
Hoofdstuk informatie
Serie

Het Blauwe van de Hemel

Schrijver

Chloeflower

Boek

één

Hoofdstuk

twee

Chronologie
Vorig hoofdstuk

Het Ongeluk

Volgend hoofdstuk

Shindou Kariya

Het Nieuws is het tweede hoofdstuk van Het Blauwe van de Hemel.


Het NieuwsEdit

Minori's POV

Tranen liepen over haar wangen toen ik het haar vertelde, ´Hoe kon je dat laten gebeuren!´ gilde ze, ´Waarom heb je je broertje niet beschermt?´ woedend was ik weg gelopen, ´Het was niet mijn fout dat de rotsen berg opwaarts gingen!´ en met dat schoof ik mijn kamerdeur dicht. Ze kon stikken van mij apart. Mij de schuld geven. Maar iets knaagde aan me, alsof ik toch had kunnen voorkomen wat er was gebeurt. Er was wat mis, maar ik wist niet wat. Er zijn nu twee dagen voorbij sinds het ongeluk. Ik ben nog niet op visite geweest. Ik hoopte net als mijn vrienden en moeder dat hij het overleefde, maar ik vreesde het ergste.

´Minori?´ ik zat in het open raam van mijn kamer, ´Ik ga naar de dokter voor Haruya, ga je mee?´ ik klom uit het raam en schoof de deur open, ´Hoezo ga je nu wel?´

´Een jongen kwam me het bericht brengen dat ik meteen moest komen,´ antwoordde ze. Ik knikte en samen met haar liep ik naar het gebouw van de dokter. De stemming buiten was heerlijk, alles was vrolijk en iedereen had het na zijn zin. Maar ze wisten natuurlijk niet dat mijn broertje zo zwaar gewond was geraakt, ´Wacht jij buiten even?´ vroeg moeder en ze liep naar binnen. Ik liet me zakken tegen de muur, wachtend op geluid uit het gebouw. De stem van de dokter was zacht en kalm, ik kon niet verstaan wat hij tegen mijn moeder zei, maar ze bevestigde het nieuws alleen al door te roepen, ´Wat?!´ haar stem vol ongeloof moest het hele dorp wel gehoord hebben, ´Nee! Nee, nee, nee! Dat mag niet!´ ik schrok van haar. Normaal was ze niet zo druk, nee, normaal bleef ze koel onder alles, ´Het spijt me, Okatsu, maar ik kan niks meer doen,´

Ik stond op en liep naar binnen, woedend richtte ik me op de dokter, ´U bent toch arts?! U kan niet zomaar mensen laten dood gaan! Het is uw plicht om ze in leven te houden!´ mijn moeder schrok, dat hoorde ik aan haar adem, ´Minori!´ riep ze, ´Gedraag je!´ ze richtte zich op de dokter, ´Het spijt me voor haar gedrag, maar ik kan het zelf ook nauwelijks geloven...´ ik rukte me los uit mijn moeders greep en liep naar het bed van Haruya, ´Het spijt me Haruya... Ik had beter op je moeten letten,´ een traan gleed over mijn wang, op zijn voorhoofd. De hand van mijn moeder dwong me om mee te gaan, zwijgend, zonder te protesteren, liep ik met haar mee. Ik zag nog net hoe ze een zwart laken over Haruya heen gooide.


Het was droog, maar de zon scheen niet. Het gat was groot en donker. Ik snapte niet dat gaten maakte om doden in te stoppen. Ze moesten net zoals de rijken in een tombe. Er waren maar weinig mensen, Yuki en Suzuno waren er wel, maar waren opvallend stil. Er waren een paar volwassenen en mijn moeder die huilde, ze huilde al twee dagen en nachten, ´Stop hem er maar in,´ zei ze en met die woorden werd mijn broertje in een gat gedumpt, ´Het is niet eerlijk,´


´Kom je naar buiten?´ Yuki stond in de deuropening van mijn kamer. Ik lag op mijn bed, met mijn rug naar haar toe, ´Nee,´ antwoordde ik, ´Waarom niet? Het is goed om even naar buiten te gaan!´

´Zeg dat maar tegen mijn moeder,´ mompelde ik, ´Tegen Fuyuka Okatsu? Nee, ze red zichzelf wel,´ ik gooide de dekens over me heen, ´Ga weg,´

´Ik laat mijn vriendin niet in de steek,´ zei ze, ´Ik ga pas weg als jij mee naar buiten komt,´ ik wist dat Yuki zich altijd aan haar woord hield, dus tegenstribbelen had geen zin, ´Goed dan, wat wil je doen?´ ik gooide de dekens van me af en keek Yuki aan, ´Wat zie jij er uit!´ riep ze, ´We gaan je eerst even omkleden en wassen...´ ze trok mijn kast open en haalde er een roodoranje jurk uit met lange mouwen. Witten sokken en slippers, ´Nu ga je je wassen!´ beval ze mij. Ik strompelde naar de kraan en maakte mijn gezicht schoon, strompelde weer terug en ik trok mijn kleren aan.

´Dat is al veel beter!´ Yuki klapte in haar handen, ´Geweldig, nu ben je klaar om Shindou te ontmoeten!´

´Wie is Shindou?´ vroeg ik, ´Een jongen die pas sinds een dag in het dorp woont, zijn ouders zijn verhuist,´ ik knipperde met mijn ogen, ´Een nieuw iemand, huh?´

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki