Wikia


Glas sturen is een techniek die geleerd kan worden door een vuurmeester. Glas sturen is alleen mogelijk op plaatsen met zand.

Wat is glas sturen?Edit

Door het zand met vuur te laten smelten, ontstaat er glas. Tijdens dit proces kan de vuurmeester het glas als het waren in de juiste richting "blazen".

MogelijkhedenEdit

De kracht van het vuur kan het zand op laten waaien en zo kunnen er regens van glassplinters/pijlen/ed ontstaan.

Men kan bijvoorbeeld ook het zand zo laten opstuiven en verglazen dat er een muur ontstaat. Dit kan zowel een hele sterke glazen muur zijn, of een muur die compleet versplintert (bij een aanval erg effectief)

Een andere mogelijkheid is een oppervlakte bezaaid met zand compleet verglazen, zodat er een gladde ondergrond ontstaat. Opmerkelijk is is dat aardemeester daardoor het contact met hun element verliezen.

VaardighedenEdit

De vuurstuurder die wil leren glas sturen, moet een vaardig persoon zijn om het zand te laten smelten. Dit kan namelijk alleen bij erg hoge temperaturen.

Echter: bliksem is weer te heet om zand te smelten. Wanneer er in de woestijn bliksem inslaat ontstaat in sommige gevallen het gesteente fulgariet. Dit is te fragiel om in enige vorm van strijd te gebruiken.

Fulguriet

Fulguriet

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki