Wikia


Eeuwig vuur: Gevangen. (34)
Algemeen
Maker: Ran2
Genre: spanning
Land/Taal: Nederlands
Chronologie
Vooraf gegaan door: Beng's wraak. (33)
Opgevolgd door: Een keizer in Republicasia. (35)

Wat er vooraf ging...Edit

Beng neemt wraak op Republicasia. Met zijn leger neemt hij Republicasia in...

We winnen dit niet!Edit

Hakaru schrok.

Grapje joh! Jij bent nu mijn trouwe Luitenant. Zei Beng.

Geen tijd voor grapjes! De United Forces zijn echt krachtig.

Beng stond op uit zijn stoel en liep weg.

Per ongeluk liep Beng in een val. Naast hem zakten twee muren. Hij zat nu ingesloten.

Beng zat uren opgesloten tussen vier muren, totdat Juin-Juin verscheen.

Hij was niet alleen. Hij was met wat mensen uit zijn leger, met onder andere Bumi.

Ze pakten Beng beet.

Ondertussen was Hakaru Beng aan het zoeken. Waar was hij toch die hele tijd?

Help! Help! Beng werd weggevoerd met de United Forces.

3 dagen later kreeg Hakaru een brief van Juin-Juin.

Er stond in wat er met Beng was gebeurt.

M-maar. Zonder Beng winnen we dit nooit meer. Zei Hakaru tegen zichzelf.

Beng gevangenEdit

Beng zat gevangen in een kleine cel.

Maandenlang zat hij daar in een stinkend, donker hol.

Ondertussen zat hij daar al een jaar.

Hij zag voor de eerste keer in een jaar tijd weer licht.

Hij kreeg een nieuwe cel met een raampje erin. Hij werd beter behandelt.

Langzaamerhand kreeg Beng zijn oude leven weer terug.

Jarenlang zat hij daar in allemaal cellen. Van een donker, stinkend hol tot een luxe cel.

Beng zat te wachten op zijn vrijlating.

Uiteindelijk na 8 jaar gevangen zitten kwam hij weer op vrije voeten.

In de cel had hij 8 jaar de tijd gehad om plannen te maken, en dat heeft hij gedaan.

Nu kwam hij op vrije voeten en kon zijn plannen gaan uitvoeren.