Wikia


De krachten in een: De strijd om luchttempel eiland
Luchttempel Eiland
Algemeen
Maker: Sss10
Genre: Spanning, avontuur
Land/Taal: Nederlands
Productie
Schrijver(s): Sss10, Nvdaang
Chronologie
Vooraf gegaan door: De krachten in een: Generaal Iroh (6)
Verwant aan: De 50-jarige oorlog, De reis van Niels

Wat vooraf gingEdit

Shiva heeft de verenigde legers zo ver kunnen krijgen om mee te doen maar ze wachten op de uitslag van de raad, maar er is iets vreselijks gebeurd: luchttempel eiland wordt aangevallen.

De strijd om luchttempel eilandEdit

WAT!!!!!!! Schreeuwde Iona voor Iroh iets kom zeggen. Ze stormde naar buiten.

Generaal Iroh draaide zich om naar de rest:' Ik zal over een uur arriveren met de verenigde legers.'

Shiva en Lola rende naar Iona toe maar een witte Lotus wachter hield Shiva tegen:' Jij gaat echt niet mee Shiva, het is veel te gevaarlijk!'

Shiva werd boos:'waar denken jullie dan, dat de avatar dient voor een gemenageerd, sinds de tijd van Korra hebben jullie alle avatar's beschermd maar geen werd er een betere avatar van!

'Wat, jij ondankbaar kind, wil je zeggen dat Korra, Seng, Azoz en Yaang geen goede avatar's zijn geworden? Jij blijft gewoon hier!'

Iona had de luchtbizon gereed en Lola sprong er op, ze vlogen weg.

Shiva reageerde snel en stootte met een aardstoot de witte Lotus wachter weg. Ze rende snel en liet zich met behulp van aarde omhoog slingeren. Met wat vuur lukte het haar te blijven zweven en viel ze op de luchtbizon neer.

Lola draaide zich verschrikt om:' Shiva alsjeblieft, ga terug naar de Lotus wachters...

Shiva keel heel serieus:' Lola alsjeblieft, ik ben een bijna volleerde avatar, ik kan best een strijd leveren.

Iona draaide zich om:' We kunnen nu niet meer terug, laat haar meegaan.'

Lola zuchtte en Shiva schonk een dankbare blik naar Iona maar die ging als een speer naar luchttempel eiland.

Iona spoorde haar luchtbizon steeds meer aan en opeens zag Shiva luchttempel eiland beneden liggen.

Om luchttempel Eiland lagen in ieder geval drie schepen van de vuurnatie.

Ze gingen vlug naar beneden en lande op het strand aan de andere kant van het eiland. (dus niet waar de schepen lagen)

Ze rende alle drie het pad op naar de heuvel en zich verschuilend rende ze naar de andere kant van het eiland.

Ze keken van achter een struik vandaan en ze zagen de witte Lotus wachters en de luchtaanhangers (in de tijd van Shiva kunnen deze al luchtsturen, luchtsturing is dus niet meer een heel erg bedreigd element.) vechten met tanks

Shiva sprong tevoorschijn en viel aan met een waterstof op een tank. De tank stopte met aanvallen en draaide zich om naar Shiva.

Shiva vuurde vuurstoten op de tank af, maar hij bleef op zijn plek.

Het ijzeren raampje van de tank ging open en een soldaat vuurde een krachtige vuurstoot van blauw vuur.

Shiva deinsde achteruit maar ze werd toch een beetje geraakt en ze viel achterover.

Ze stond vlug op en de bliksem die uit de tank kwam raakte haar bijna.

Nu pas drong het tot Shiva door dat dit niet een normaal gevecht was maar dat in die tank iemand zat die haar probeerde te vermoorden.

Ze sprong op en vuurde twee rotsen naar de tank. De rotsen raakte de tank volop, ze stuurde en windvlaag en de tank woei om.

Ze dacht dat ze gewonnen had maar de buik van de tank draaide zich om en jij reed naar Shiva toe.

Shiva vuurde lang vuur op de tank maar de tank bleef staan.

De man soldaat vuurde weer een blauwe vuurbal en ze viel achterover.

De tank reed op haar af, maar Shiva sprong op en liet een golf over de grond gaan. Ze verijsde het water.

Shiva dacht gewonnen te hebben maar de wielen van de tank werden opeens pinnen die zich door het ijs worstelde.

Shiva blies ijskoude adem en nu pas verijsde de tank en er vlogen wat tandwielen uit, ze had gewonnen.

Lang kon ze niet genieten van haar overwinning want vijf andere tanks reden op haar af.

Voor de tanks Shiva konden aanvallen hoorde ze een sirene en ze hoorde een harde schreeuw: POLITIE, BLIJF WAAR JE BENT IEDEREEN.

Shiva keek omhoog en ze zag een groot luchtschip van de politie. Er schoten wat draden uit en de metaalstuurders kwamen omlaag.

De metaalmeesters hielpen met de aanval maar het waren politie agenten en geen Soldaten, ze waren niet gewend om echt te vechten.

Shiva sloop uit het rumoer van de vechtende partijen en ze kroop door de bosjes naar het grootste schip.

Ze sprong uit haar schuilplaats en hief haar handen. Ze kwam in de avatar-trance en ze liet het schip compleet omhoog schieten met een waterstraal en ze gooide het weer terug. Het schip viel uit elkaar.

Dit herhaalde ze bij de andere twee schepen en ze wou net weer naar de vechtende partijen gaan toen ze iets uit de zee mist zag komen.

Ze zag nog ongeveer tien vuurnatie schepen die allemaal naar het eiland toe kwamen.

Shiva wou zich net gewonnen geven aan een overmacht maar ze hoorde geronk en ze klom wat hoger op een rots. Ze zag hoe er gevechtsvliegtuigen kwamen aanvliegen.

De verenigde legers waren gekomen. Ze zag meer en meer vliegtuigjes die op de schepen af kwamen. Ze zag dat het luchtschip van de politie ook naar zee vertrok.

Shiva liet zich omhoog gooien met een aardstoot en met vuur ging ze op het luchtschip af. Ze viel weer terug maar Lilian (de politie chef (zie 5)) had haar gezien en vuurde een metalen draad waardoor ze weer omhoog kon klimmen.

Ze kwam boven op het luchtschip terecht en ze zag dat het luchtschip het had gemunt op een schip dat probeerde weg te komen en al een stuk op open zee was.

Shiva sprong naar het plateau waar Lilian stond en ze kwam naast haar terecht.

'Als het schip de Yue baai uit is en het Zand eiland heeft gepasseerd is hij uit de territoriale wateren van de republiek en mogen wij hem niet langer volgen.' Zei Lilian.

Shiva keek alleen maar naar het schip en zag dat het snel vooruit ging.

Lilian en een paar agenten lieten een metalen draad klaar maken.

De metalen draad schiet met een geweldige vaart uit het luchtschip naar beneden en de pijl aan het einde raakt de achterkant van het schip.

Woehoe!!!! Schreeuwde Shiva maar Lilian antwoordde ernstig:' We hebben hem nog niet, we moeten hem nog zien tegen ze houden.'

En inderdaad begon het katrol waar de draad aan zat te kraken en gevaarlijke te roken.

Het luchtschip ging volle vaart achteruit maar de boot volle vaart vooruit.

'Stuur je agenten naar beneden!' Schreeuwde Shiva angstig. Maar Lilian schudde haar hoofd:' Het zou veel te gevaarlijk zijn, als het breekt zitten ze opgesloten!'

Shiva was op van de zenuwen, de draad begon zich uit te rekken en de katrol begon bijna te stomen.

Toen brak de draad, maar de metaal meesters stuurde hun draden naar de grote kabel en ze hielden hem vast.

De metaalmeesters vielen bijna en Lilian hing voorover. Shiva hielp met een waterzweep om de kabel.

Toen brak de draad van Lilian en ze viel voorover. Maar Shiva liet haar met water tegen het luchtschip aan knallen en bevroor haar.

Net toeneemt leek of ze het niet meer zou halen hoorde ze getoeter en ze zagen de verenigde leger schepen die naar het schip voeren.

Het schip dat ze vasthielden zag dat ze verloren waren en toen gebeurde het. Het schip ontplofte.

Iemand op het schip had tonnen met springstof laten exploderen en ze zichzelf opgeblazen!

De gevangenenEdit

Toen ze terugkwamen op luchttempel eiland zagen ze dat de verenigde legerschepen het eiland hadden ingesloten en boven het eiland zweefde vliegtuigen. .

Twee andere politie luchtscheepje kwamen aan en de metaalsturende agenten namen de overgebleven vuurmeesters gevangen.

Alle gevangenen werden in twee rijen opgesteld en ze werden op de grond gedwongen.

Toen ze allemaal zaten kwam generaal Iroh aangelopen:' Wie zijn jullie en hoe waagde jullie het om luchttempel eiland aan te vallen?

Ze gaven geen antwoord en in plaats daarvan wrongen ze zich in verschillende bochten.

Opeens klonk van de zijkant een schreeuw van de krijgsgevangene. Iedereen draaide zich onmiddellijk om en ze zagen hoe hij met bliksem zichzelf elektrocuteerde.

Zo gebeurde het me te lke gevangene, ze wouden liever naar de geesten wereld dan dingen verklappen.


Toen ze allemaal dood waren zuchtte generaal Iroh:' Ik vrees avatar, dat de uitslag van de raad nu niet zo gunstig gaat worden.'

Hij vervolgde:' ik vrees dat ik geen permissie krijg om met jouw mee naar het noorden te gaan!

En inderdaad, na een paar uur mochten de avatar en generaal Iroh naar de raadzaal komen. Ze kregen hun uitslagen een voor een.

Anroza:' Ik, Anroza, vertegenwoordiger van de vuurnatie landen geef jullie permissie om te gaan. De waterstam heeft jullie kracht nodig.

Baton:' ik, Baton, vertegenwoordiger van de zuidelijke waterstam geef jullie mijn steun om de noordelijke waterstam te bevrijden.

Lira:' Ik, Lira, de vertegenwoordiger van de luchtemppel's geef jullie geen permissie om de waterstam aan te vallen, we moeten eerst onze eigen stad beschermen.

Namo:' Ik, Namo, vertegenwoordiger uit het noorden burger van de verenigde republiek der naties geef jullie geen permissie om de noordelijke waterstam te bevrijden. Het is veel te gevaarlijk, ze moeten hun eigen boontjes maar doppen in het noorden!'

Shiva werd woedend, hoe durfde Namo zijn eigen stam niet voor te laten gaan. Ze keek nu verwachtingsvol naar Arcos, alles hing nu van zijn oordeel af...

Eindelijk begon Arcos te spreken hij stond op en sprak:

Arcos:" Ik Arcos, vertegenwoordiger uit het machtige aarderijk en hoofd van de verenigde raad van de republiek geef de verenigde legers... Met beste bedoelingen GEEN toestemming om uit te varen!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki