Wikia


De krachten in een: De luchttempel van het noorden
Noordelijke luchttempel
Algemeen
Maker: Sss10
Genre: Spanning, avontuur
Land/Taal: Nederlands
Productie
Schrijver(s): Sss10, Nvdaang
Chronologie
Vooraf gegaan door: De krachten in een: Water en Vuur (7)
Verwant aan: De 50-jarige oorlog, De reis van Niels

De noordelijke luchttempelEdit

Een vogel vloog over een zachte wille wolk, hij dook naar beneden maar een grom deed hem gelijk weer opvliegen.

Uit de wolk kwam een luchtbizon tevoorschijn die vier mensen en een ijsbeerhond droeg.

'We vliegen nu boven het Antãu gebergte, de luchttempel is niet ver meer.' Zei Iona.

Shiva keek haar ogen uit toen ze het hoge gebergte binnen vlogen.

'Ben je al een keer in deze luchttempel geweest Iona?' Vroeg Lola.

Iona schudde haar hoofd:'Ik ben een keer in de westelijke luchttempel geweest, ik weet alleen dat ze hier de jaarlijkse kampioenschappen Luchtbizonpolo houden!'

'Jullie moeten weten dat ik geen afstammeling ben van luchtmeesters!' Zei Iona.

De andere keken verbaasd:' Eeh, wie zijn dan je ouders?' Vroeg Shiva.

Iona dacht even na:' Mijn vader was een aardmeester en mijn moeder een Abjji (het hoofd van een Abdij) We woonde op een Abdij ongeveer twee dagen ten noorden van Republicazia. Mijn ouders werden aangereden toen we op vakantie waren in Republicazia.'

Even was het stil en toen vervolgde Iona:' Onmiddelijk kwamen de beste helers maar mijn ouders stierven. Lira zag me en heeft me opgenomen op haar eiland. Sindsdien train ik in luchtsturen.'


Het was een lange tijd stil en toen verbrak Lola de stilte:' Wat prachtig, hoe oud was je toen je ouders stierven?'

'Ik was zeven...ik herinner me er niet zo veel van' antwoordde Lola.

Opeens sprong Shiva op:' Hoorde jullie dat?'

Een ruis kwam dichterbij en toen kwamen er aan weerskanten een luchtbizon uit de wolken vliegen. Het werden er steeds meer en meer en even later waren ze omringt door luchtbizon's.

Iona lachte:'Aan deze bizon's te zien zijn we bijna bij de noordelijke luchttempel!'

En inderdaad, een paar seconden later vlogen ze recht omhoog en toen zagen ze hem, de noordelijke luchttempel.

De luchttempel was prachtig met zijn torens en groene daken. Ze zagen vele luchtbizon's om de tempel vliegen.

Iona liet haar eigen bizon op het platform lande. Shiva sprong als eerste van zijn rug gevolgd door haar trouwe ijsbeerhond Lotte.

Er kwamen onmiddellijk wat luchtaanhangers aan lopen. Tegenwoordig noem je luchtaanhangers ook wel gewoon luchtnomaden.

'Welkom avatar Shiva, in onze nederige tempel. Wij verwachtte u al.' Sprak een oude vrouw die blijkbaar de leider was.

Shiva wou net vragen hoe ze wisten dat ze zou komen maar de oude vrouw draaide zich om naar Iona:' En wie bent u jonge luchtmeester?'

Iona boog en antwoordde:' Ik ben Iona, ik kom van het luchttempel eiland in Republicazia.' (Luchttempel eiland wordt ook wel de centrale luchttempel genoemd.)

'Iona, Shiva, generaal Iroh en Lola in de noordelijke luchttempel. Ik ben Hamira, hoofd van de raad van oudere die onze luchttempel regeert.' Zei de oude vrouw die Hamira heette.

Shiva nam het woord:' Zou u zo vriendelijk willen zijn ons onderdak te bieden, wij zijn uitgeput en zijn al bijna vergeten hoe een zacht bed voelt.'

Hamira knikte:’Riam en Ziah brengen jullie naar je kamer.'

Toen ze even later op hun kamers waren gingen ze overleggen:' We kunnen hier wel een paar dagen blijven om te rusten. Hier zijn we veilig en kan ik mooi mijn luchtsturing bijspijkeren.' Zei Shiva.

De andere knikte en ze verdwenen alle een kant op.

Lucht tegen WaterEdit

Niet veel later stond Shiva tegenover een heel stelsel van vreemde dingen. Hamira had verteld dat dit de beste manier was om luchtsturing te oefenen.

Eerst moest Shiva een over een hele paalconstructie springen. Hierna moest ze door een eeuwenoud instrument van draaiende deuren rennen. Als ze dat had gedaan moest ze een oefengevecht doen en dan was ze klaar.

Hamira riep: Drie...twee..een.start!!!! Er ging een bel en Shiva begon.

Ze sprong van paal naar paal maar opeens zag ze dat achter haar twee luchtmeesters op de palen sprongen en die luchtstoten op haar af vuurde.

Ze ontweek de luchtstoten behendig, sprong in de lucht, draaide zich om en stuurde een windvlaag op de twee af waardoor ze gillend van de palen af vielen.

Ze sprong van de laatste paal af en begon door de draaiende borden te manoeuvreren.

Ze ontweek de borden behendig maar toen ze bij het laatste bord kwam kreeg ze een klap en ze werd door het bord uit het stelsel geslingerd.

Ze dacht dat ze klaar was maar opeens begon de grond te draaien en ze moest de borden nog een keer ontwijken om bij haar tegenstanders te komen.

Ze ontweek ze dit keer allemaal en nu bleef de grond stil.

Shiva rende het strijdveld op. Er stonden tien luchtmeesters klaar en die vuurde allemaal tegelijk luchtstoten.

Shiva sprong en ontweek alle luchtstoten en vuurde een luchtbal op een af waardoor hij van het veld af vloog.

Ze sprong op haar luchtscooter en racete langs de andere meesters. Ze sprong van haar bal af en stuurde een windvlaag waardoor bijna iedereen onderuit ging.

Ze stuurde nog een windvlaag waardoor iedereen een heel eind weg slingerde. Toen sprong ze op de grond en deed haar handen naar beneden.

Hamira kwam op Shiva aflopen:' Heel goed Shiva, je beweegt in spiralen als een ware luchtmeester!'

Shiva wou iets antwoorden waar een luchtmeester kwam aanrennen hij stopte hijgend voor Shiva en haar vrienden die kwamen aanlopen

Hamira liet hem even rusten en vroeg toen wat er aan de hand was. De jonge luchtmeester antwoordde hijgend:' Yiuung, zijn vrouw en zijn drie kinderen, ze zijn weg!'

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki