Wikia


Het VuurstuuringstoernooiEdit

'Laten we naar Helsink gaan, kunnen we een Vuurstuuringstoernooi spelen, voor 60 goudstukken als je wint.' zei Zen. 'Ik ga niet mee.' zei Chen gauw. 'Komop, ze kennen je toch niet in Helsink, want het is wel 20 kilometer verder van Azaik.'. 'Ja, oke.' gaf Chen toe. 'Yes!' schreeuwde Zen en ze namen de trein en kwamen aan in Helsink in de arena. 'We doen alsof jij mijn trainer bent.' zei Zen en ze liepen naar binnnen. 'Mag ik uw zwaard alstublieft?' vroeg een man. Chen gaf zijn katana aan hem en de man borg zijn katana op. Ze liepen toen naar de balie. 'Ik wil hier de Vuurstuuringstoernooi vechten.' zei Zen. 'Oke.' zei de meneer aan de balie. 'Hoort die meneer bij je?' vroeg de meneer aan de balie en wees naar Chen. 'Ja.' zei Zen snel. 'Hij is mijn trainer.'. 'Oke. De trainer mag niet Vuursturen of hij wordt eruit gestuurd.' zei de meneer aan de balie en duwde een wit T-shirt en een zwarte lange broek in Zen's handen. 'Ga naar de tweede deur rechts bij de kleedkamer.' zei de meneer. Ze liepen naar de kleedkamer toe en Zen ging zich omkleden. Toen Zen uit de kleedkamer kwam liepen ze verder en liepen de zaal binnen. In het midden was een groot verhoogde witte vlakte waar de Vuurstuurders op konden vechten. Chen pakte van een tafel de regelsboek en las er wat in. 'Ken je de regels niet?' vroeg Zen. 'Tuurlijk niet.' snauwde Chen. 'Je moet je tegenstander van de vlakte af krijgen of hem laten opgeven en je wint.' las Chen vaag voor. Een paar minuten later kwamen er een paar trainers naar binnen en een paar jongens. Ze gingen zitten op een stoel en even later kwamen er een paar toeschouwers naar binnen en gingen zitten op de tribune waarvoor een klein muur voor zat. Toen de zaal vol zat liep de jury op het grote witte vlakte. Hij hoestte even en zei door de microfoon: 'Hallo.'. De mensen werden langzaam stil. 'Hallo.' ging de jury verder. 'Dit is het eerste Vuurstuuringstoernooi weer nadat er wat onrust in de hele Vuurnatie was, dus het moet weer wat populair worden. Maar goed.' zei de jury en deed de microfoon weer even goed. 'We hebben 12 jongens met allemaal hun trainers. Het is gewoon simpel, je moet je tegenstander laten verliezen en je hebt gewonnen.' zei hij. 'De eerste paar beginnen.' zei hij. Zen en een jongen liepen het vlakte op en bevochten elkaar. Na een serie gevechten kwamen ze aan bij de finale. Zen bevocht een 14 jarige jongen en Zen verloor de eerste match. Bij de tweede match gingen ze eerst een beetje naar voren en naar achterne lopen en af en toe wat slaan. Ze stonden toen stil en Zen ging op 1 been staan en deed zijn hoofd naar rechts en naar links en keer weer recht voor hem. De 14 jarige jongen volgde Zen's hoofd en toen rende de jongen schreeuwend naar voren. Hij schoot een vuurstraal en Zen sprong omhoog en maakte een koprol in de lucht en schoot een vuurstraal tegen zijn schouder aan en de jongen viel van het vlakte af. 'We hebben een winaar!' riep de jury.

Geen genadeEdit

De jongen liep terug naar zijn trainer. De publiek juichde heel hard en Chen keek opzij naar de trainer van de 14 jarige jongen. Toen de trainer in het gezicht van de jongen wilde slaan pakte Chen snel zijn pols vast en keek hem even aan. 'Waarmee bemoei jij je mee?' vroeg de trainer en sloeg meteen zijn vuist in de gezicht van Chen. Chen bukte net en wilde niet aanvallen. Chen blokeerde en ontweek een paar aanvallen. De trainer draaide een rondje en sloeg bijna zijn vuist in de arm van Chen en Chen liep perongeluk tegen de muur aan waarachter de tribune was. De trainer trapte in de buik van Chen maar Chen ging net opzij en blokeerde een paar aanvallen en trapte in zijn buik waar het niet was verdedigt en Chen klom over de muur heen. De trainer klom ook over de muur heen en Chen baande een weg door de publiek. Een man werd van de tribune afgeduwt maar Chen hield net zijn arm vast en trok hem weer naar boven en sprong over de muur heen. 'Opzij!' riep Chen tegen de mensen die voor hem stonden en rende naar voren. 'Chen, stop!' riep Zen op het grote witte vlakte. Chen kreeg een stomp in zijn buik en viel naar achteren. Hij stond toen snel op en de trainer gooide een stoel op Chen. Chen kreeg alleen een stuk van de stoel op hem en viel op een andere stoel en gooide de stoel die op hem kwam weg. De trainer gooide nog een stoel en Chen pakte de stoelpoten en stond op. Chen duwde de stoel tegen zijn buik aan maar de trainer pakte de stoelpoten en duwde de stoel naar voren. Chen kon de stoel niet tegenhouden en duwde de stoel voor hem en hield het als een soort schild. De trainer trapte tegen de stoel aan en pakte nog een stoel en sloeg die op de stoel van Chen. Chen ontweek een paar aanvallen en toen de trainer de stoel naar voren duwde bukte Chen en stond op en de stoelpoot zat op de stoel van Chen die hij vast had en duwde die stoel weg en deed een paar trucjes met de stoel en duwde de stoelpoten tussen een been van de trainer en de armen van de trainer. Chen keek om zich heen en zag een paar jongens naar voren lopen. 'Wat is er aan de hand?' vroegen ze. Chen haalde de stoel van de trainer af en pakte zijn hand en trok hem omhoog en duwde hem naar voren. De jongen die de trainer hem trainde keek hem aan en Chen liep rustig naar achteren. Opeens draaide de trainer snel en trapte in de buik van Chen en Chen knalde tegen een rek met speren aan. Toen de trainer hem wilde slaan ging Chen net tussen de speren door en viel op de matten die erachter stonden. De trainer duwde 3 speren van de rek naar beneden en Chen rolde opzij en kreeg een trap tegen zijn zij en toen de trainer zich omdraaide en nog een keer in zijn buik wilde trappen pakte Chen snel zijn arm vast en trok zijn arm tot zijn andere zij en de trainer rende naar achteren en Chen kwam tegen een paal aan. Chen bukte net en ging opzij en blokeerde nog een trap van de trainer en sprong over een muur heen en ze kwamen op een klein platform. De trainer sprong over de muur heen en sloeg zijn vuist tegen de arm van Chen en Chen viel op de grond. De trainer trapte een paar keer tegen de voeten van Chen aan en Chen probeerde de trappen tegen te houden. Toen de trainer even naar achter liep om snel te rusten en weer verder te trappen, trapte Chen tegen zijn ribben aan en hij viel naar achteren over de muur heen op een mat. Chen stond op en sprong over de muur heen en hield zijn voeten uit elkaar en hield zijn hand bij zijn kraag. 'Stop nooit waneer onze vijand is verslagen.' zei Chen boos. 'Geen genade. Geen genade in een vechtsport. Geen genade in een gevecht. Geen genade in het leven.' zei Chen. 'Onze vijand verdiend pijn.'. De trainer keek bang naar Chen en een jongen riep: 'Maak hem af! Maak hem af!'. 'Nee, Chen.' zei Zen die bij hem is gekomen. 'Nee.'. Chen haalde diep adem en liet hem los. Chen stond toen op en er werd geklapt. De jongens buigde en Chen en Zen buigde terug. Ze liepen toen weg en een meneer bij de uitgang gaf ze 2 zakken gouden munten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki