Wikia


30 SecondenEdit

Chen rende door het gebouw heen. Hij had 2 mannen in pakken achter hem aan en deed onderweg zijn zwarte pak uit en sloeg een deur open. Chen keek achter zich en zag een man naar hem toe rennen. Chen klom toen het ladder op en kwam aan op het dak. Chen rende over de daken heen en sprong over een paar hogere muren en toen hij bij de andere uitgang kwam was daar een ander man in een grijs pak. Chen werd toen ingesloten. 'Geef de chip, en we doen niks met je.' zei de man in een zwarte pak met daarin een rood shirt. 'Of, je houd de chip en we slaan je neer.' zei de man in het grijs pak. 'Dan kies ik voor het tweede.' zei Chen zelfverzekerd. 'Goed.' zei de man in het zwarte pak en glimlachte en gaf een knikje aan de man in het grijze pak. 'Hoe lang, Hirok?' vroeg de man in het grijze pak. '30 Seconden, Zoku.' zei de man die blijkbaar Hirok heette. 'Oke.' zei Zoku en hij ging zitten op de grond en keek even naar ze. Hirok keek Chen aan en Chen balde zijn vuisten. Toen sloeg Hirok tegen de buik van Chen aan en ging gelijk door naar de rechter wang van Chen. Chen ontweek net een paar slagen en Chen probeerde met zijn polsen tegen het hoofd van Hirok te slaan. Hirok bukte toen en deed een soort radslag maar bleef op de grond staan en Chen kreeg daarvan een klap bij zijn kin en liep naar achteren. Toen kreeg Chen een stomp in zijn buik en kreeg nog een slag tegen zijn wang aan en toen Hirok nog een keer in de buik van Chen wilde slaan pakte Chen net de polsen van Hirok vast en Hirok sloeg met zijn armen tegen de ribben aan van Chen en Chen keek naar achteren en probeerde eruit weg te komen. Toen sloeg Hirok met zijn andere arm tegen de schouder aan van Chen hield een paar slagen tegen en toen Chen een opening in de buik van Hirok zag duwde Chen zijn hoofd tegen de buik van Hirok aan en hield zijn zij vast. Chen duwde Hirok naar achteren en Hirok pakte toen de schouders van Chen en sloeg met zijn knieëen tegen de ribben aan van Chen en tilde Chen daarna op en gooide hem toen naar achteren. Toen Chen opstond kreeg hij een harde stomp tegen zijn arm aan en Chen viel naar achteren op de grond. 'Hoe lang?' vroeg Hirok toen. '29 Seconden.' zei Zoku. 'Niet slecht.'. Chen stond toen op en leunde tegen een balk aan die voor het muur van de rand van het dak zat. 'Verder.' zei Zoku en Hirok rende meteen naar Chen toe. Hij sloeg een paar keer maar Chen hield ze allemaal tegen. Chen sloeg met zijn vuisten een paar keer zacht tegen zijn armen aan en wilde dat Hirok in Chens buik ging slaan zodat Chen de arm van Hirok had. Dat deed Hirok ook en Chen pakte de linker arm van Hirok. Toen Hirok met zijn rechterhand in Chens gezicht wilde slaan pakte Chen daarna zijn rechterhand en ging door naar zijn schouder en sloeg de armen van Hirok aan tegen de zij van Hirok aan. Hirok probeerde zich los te wurmen door steeds rond te draaien en Chen hield net zijn schouder vast en Hirok sloeg daarna met zijn arm tegen de arm aan van Chen en Hirok maakte een rondje en draaide weg. Chen pakte net de achterkant van het pak van Hirok vast en duwde Hirok terug naar Chen. Hirok sloeg toen een paar keer en Chen liet toen het pak van Hirok los en ontweek een paar slagen. Toen Hirok zijn vuist uitstak en een rondje draaide bukte Chen en Hirok draaide perongeluk helemaal en liep naar achteren. Chen hield daarna weer de achterkant van zijn pak vast en draaide een keer en maakte er een knoop in. Chen sloeg toen met zijn polsen een paar keer tegen het hoofd aan van Hirok en sloeg daarna met razendsnelle tempo zijn vuisten tegen het hoofd aan van Hirok. Hirok bukte toen en sprong overeind en Chen liep van schrik naar achter. Chen pakte toen de stropdas van Hirok en sloeg daarna een paar keer tegen zijn hoofd aan alsof het een boks-bal was. Toen liep Hirok naar voren en Chen zette een stap opzij en trok daarmee het pak van Hirok uit en deed het pak om de nek van Hirok heen en draaide een paar rondjes en daarna liep Hirok naar achteren. Chen draaide een paar keer rond met het pak om Hirok te misleiden en trapte daarna tegen zijn buik aan en hij viel naar achteren. Toen stond Hirok op en keek met gebalde vuisten naar Zoku. 'Achter je.' zei hij en Hirok keek naar achter met een rood hoofd. 'Mijn beurt.' zei hij en liep naar Chen toe. Zoku had zijn das en pak uitgedaan zodat het niet hetzelfde met hem overkwam.

LenigheidEdit

Zoku draaide een beetje rond met zijn beide voeten en maakte een rondje met zijn nek waardoor er een knak kwam. Chen sloeg meteen een stomp in zijn schouder en ontweek een paar trappen. 'Doe het makkelijk. We hebben genoeg tijd.' zei Zoku. '20 seconden!' riep Hirok en Zoku liep naar voren. 'Komop!' riep Chen. Zoku maakte een sliding en Chen sprong en trapte een 2 keer tegen de buik aan van Chen en maakte nog een sliding. Chen sprong opnieuw en ving 2 trappen op tegen zijn buik. Daarna kreeg Chen een paar stompen en Chen liep langzaam naar achteren. Zoku liep toen naar voren en trapte 2 keer tegen de buik aan van Chen. Chen liep toen opzij en bukte om een slag te ontwijken en stapte net opzij. Hij ontweek toen een paar trappen weer en Chen kreeg een stomp tegen zijn zij en Chen viel op de grond. Chen stond toen snel weer op en sprong en probeerde in zijn buik te schoppen. Zoku liep net naar achteren en toen Chen nog een keer in zijn buik wilde schoppen schopte Zoku tegen de voeten van Chen aan en ging een paar keer verder. Toen Chen nog een keer trapte ging Zoku naar achteren springen en wreef over zijn voeten. Chen zag toen de kans en rende weg. Opeens kreeg Chen een trap van Hirok tegen zijn zij aan en Chen viel op de rond van het dak. Chen stond toen op en ontweek een paar slagen van Zoku en Chen sprong over Hirok heen en rende toen verder weg. Zoku haalde Chen in en pakte de schede van de katana uit Chens riem en probeerde de katana eruit te trekken. Chen trapte toen tegen zijn handen aan en de katana viel van het dak af. Daarna kwam Hirok naar Chen toe en sloeg daarna tegen het kin van Chen aan en Chen viel naar achteren. Chen ontweek toen een paar trappen en rolde opzij en stond op. Toen Chen tegen het gezicht van Hirok wilde trappen werd Chen meegesleurt en viel naar achteren. Toen Hirok op de been van Chen wilde stappen rolde Chen opzij en maakte een sliding en Zoku viel op de grond. Daarna trapte Chen tegen de zij aan van Hirok en hij viel op de grond. Chen keek opzij en pakte een mat en toen Zoku opstond slog Chen de mat tegen het rug van Zoku aan en er kwam allemaal wit spul eruit wat Chen nog nooit had gezien. Opeens kreeg Chen een baksteen in zijn buik en hij viel op de grond. Hirok pakte de hoofd van Chen en duwde Chen naar voren en probeerde nog een baksteen te pakken. Chen greep toen aan de oor van Hirok en draaide ermee rondjes. Toen Zoku opstond trapte Chen tegen zijn been aan en hij viel weer op de grond. Toen stopte Chen met het draaien en liep ermee naar voren en duwde Zoku tegen een muur aan. Toen liep Chen naar Zoku toe die helemaal onder de witte spul zat. Chen hield zijn schouders vast en sloeg een paar keer in zijn buik en trapte vervolgens in zijn gezicht en hij viel neer. Chen pakte weerzijn schouders en Zoku was helemaal duizelig. Chen zette een paar stappen naar achteren. Hij rende toen naar voren en voordat Chen nog een klap kon geven viel Zoku weerop de grond.

SpringenEdit

Toen kwamen de mannen van Bonjo aanlopen. 'Nee!' schreeuwde Chen en hij rende verder. Chen rende toen naar rechts en zag recht voor hem ramen waarvan je naar beneden kon glijen. 'Daar!' schreeuwde een man. Chen za geen andere keus en sprongop de ramen en gleed naar beneden. Chen zag toen naast hem een politie helikopter. De piloot daarvan stak zijn duim op en vloog naar boven. Toen Chen bij het einde van de ramen kwam hield Chen net ernaast een paar stenen vast want hij zat nog 20 meter hoog. Chen duwde zich toen terug naar de raam en graaide wat uit zijn zakken. Chen sloeg toen daarmee een raam kapot en sprong erdoorheen en rende verder door het gebouw. Chen liep toen de deur uit en er zaten allemaal politie agenten. 'We hebben Bonjo nog niet gevonden.' zei een agent naast Chen. 'Het lijkt er naar uit dat Bonjo meer plannen heeft.' zei Chen toen tegen de politie agent. 'Hey, jij. Jij gaat ook in de boeien.' zei toen de agent. 'Of er kan amnestie worden verkocht als je laat weten waar Bonjo nu is.' zei hij. 'Ik denk dat hij in een fort in de bergen van de Verenigde Republiek zit want hij zij een keer: "Als er wat met me overkomt, dan moet ik naar die fort." '. 'Oke.' zei hij. 'Jij moet mee. Als dat niet waar is, ga je gewoon simpelweg dood.' zei de agent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki