Wikia


'Vroeger' (Hideki)Edit

Hideki luisterde in hun apartement in Republikazia naar de radio. 'Nu komt de nieuwsbericht' kwam het stem uit de radio. 'De troepen van de Kwomintang hebben bijna heel het Aarderijk en een stuk van de Vuurnatie veroverd. Hun leider zal bereid zijn om een nieuwe wereldorde te stellen. De eerste vraag van het hele burgeroorlog is, wat gaat de Avatar doen?'. Hideki keek toen naar de bank op de slapende Hesiang. Opeens klonk er geklop. 'Binnen' riep Hideki. Piondo liep naar binnen. 'Waarom kijk je zo bezorgt?' vroeg Piondo. 'Ik ben bang dat de Kwomintang het hele wereld zou veroveren.' zegt Hideki. 'Zenuwachtig leid tot angst, angst leid tot haat. Haat leid tot de overloop naar de Kwomintang' zei Piondo. 'Waarom luister jij naar zulke neppe zinnen?' vroeg Hideki. 'Helemaal niet!' riep Piondo. 'Wat dan ook.' zei Hideki. 'Vroeger hoefde ik nergens om druk te maken. Vroeger was er nog vrede. Vroeger was er nog orde.'. 'En dan zeg jij dat ik domme opmerkingen maak.' grapte Piondo. 'Als je niet uitkijkt word je wel vermoord door de troepen van de Kwomintang!' riep Hideki. 'Rustig.' mompelde Piondo. Hij legde toen een zak met vis neer. 'Ik ga maar wel eens.' zei hij en liep het apartement uit.

President Roko (Hesiang)Edit

Hesiang liep de volgende ochtend naar de stadhuis in Republikazia. Hij liep een trap op en kwam in de kantoor van President Roko. 'Hallo, Hesiang. Mag ik je voorstellen aan prinses Amadila van de Vuurnatie.' zei de President. 'Hoi' zei Hesiang. 'Hallo.' zei prinses Amadila. 'Ik wil dat jij en je broer tijdelijk de bescherming voor haar zijn. Al haar troepen zijn de Kwomintang aan het bevechten en de Vuurnatie Hoofdstad was niet veilig genoeg. Ze komt daarom in Republikazia onderdak houden.'. 'Ik heb ook wel andere zaken tedoen.' zei Hesiang. 'Het enige wat ik tot nu toe gehoord heb is dat jij een beetje lui zit tedoen.' zei de president. 'Speel geen spelletjes met me!' riep Hesiang. 'Is onnodig, verspil je alleen tijd.' vervolgde de president. 'Weet je, ik wil alleen dat deze Vuurnatie prinses veilig is, als haar familie valt, zal het invloed hebben over de diplomatieke relaties met de andere naties. En dat wil jij toch niet, of wel?' vroeg de President. 'Zoals?' vroeg Hesiang. 'Hun export aan metaal, bijvoorbeeld.' zei de president. Hesiang keek toen even naar de prinses. Hij haalde toen diep adem. 'Oke.' zei Hesiang. 'Maar wel tijdelijk.' zei Hesiang. 'Anders zwaait er wat.'.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki