Wikia


Onder constructie!

Avatar Fanon Wiki Beleid
De wiki wordt onderhouden door twee beheerders. De algemeen beheerder is Marieke en het technisch beheer ligt in handen van Zefred. Zij zijn vrijwel dagelijks hier te vinden.

Rechten van de beheerderEdit

De functie van beheerder heeft een paar bijzondere rechten die normale gebruikers op de wiki niet hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de lay-out en beveiligde pagina's op de wiki bewerken.

Een klein overzicht van de belangrijkste rechten:

  • het beschermen van de gebruikers en fanons op de wiki; bij schending mogen zij passende maatregelen nemen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki